Moderaternas partiledare efterlyser en tuffare Kinapolitik

(Källa bild ovan: Google Images)

I en intervju med Dagens Industri denna vecka, kallade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att den nuvarande regeringens inställning till kinesiska investeringar för ”naiv”.

Det är problematiskt att Kina kommer undan med ”vissa spelregler” som vi aldrig skulle acceptera i det ekonomiska och politiska utbytet med andra länder, menar Kristersson och fortsätter:

”Jag tycker inte att vi ska tillhöra de länder som nästan systematiskt säger att här finns inga problem över huvud taget, för så uppfattar jag den svenska hållningen just nu. Vi ska se det mer för vad det är”, säger han.

”Det är en sak när transparenta företag i länder som är bundna av internationella ömsesidiga villkor tävlar med varandra i en sund global konkurrens. Det är inte självklart samma sak när det gäller företag som vi inte vet särskilt mycket om, som inte är transparanta och som av allt att döma har mycket stark politisk uppbackning från det kinesiska kommunistpartiet.”

Som Dagens Industri mycket riktigt påpekar så pågår det i just nu flera västländer en ”omprövning av förhållningssättet” till Kina, och antalet kinesiska investeringar som stoppas av utländska myndigheter blir allt fler.

Här har dock Sverige skiljt sig från mängden, och tvärtom lagt fram en uttalad strategi för att locka hit kinesiska investeringar.

Vidare har vår nuvarande regering motsatt sig etableringen av en mekanism på EU-nivå för att utreda kinesiska investeringar i Europa från ett säkerhetsperspektiv. Man menar från regeringskansliets håll att detta riskerar leda till protektionism.

Moderaternas Ulf Kristersson understryker dock i intervjun med Dagens Industri att en ”gemensam europeisk strategi” gentemot Kina är absolut nödvändig. Detta av allt att döma såväl för ekonomisk politisk som gällande rättighetsfrågor.

Kristersson framhåller nämligen Kinas behandling av Gui Minhai som ”helt oanständig och oacceptabel”. Han efterlyser ett gemensamt europeiskt agerande i diplomatin, ”för att visa att den demokratiska världen inte tänker böja sig för ett kinesiskt agerande som vi inte tycker är acceptabelt”.

Även detta är något som vår nuvarande regering av allt att döma har avstått från. Som jag skrev för Expressen tidigare denna månad, så har flera europeiska länder länge försökt uppmana Sverige att ta en tuffare linje mot Kina gällande Gui Minhai, men att svenska myndigheter hållit tillbaka.

Givetvis är det lätt att tala tufft om Kina som oppositionspolitiker, men svårare att sedan omvandla orden till handling när man själv får makten.

Listan är lång av politiker världen över som under sina valkampanjer lovat att på olika vis stå upp mot Kina, bara för att sedan fortsätta på samma inslagna väg av undergivenhet som sina företrädare. (Det kanske allra tydligaste exemplet på detta är, givetvis, Donald Trump.)

Men samtidigt finns det anledning att tro att Kristersson på denna punkt skulle vara något annorlunda. Han har nämligen rest till Kina många gånger och även bott i landet under kortare perioder.

Kristerssons fru Birgitta Ed länge arbetat med Kina på många vis, bland annat som styrelsemedlem för Sweden-China Trade Council och svenska handelskammaren i Peking. Liksom Kristersson åkte hon till Kina för första gången i mitten av 1990-talet.

Ed är också en av grundarna till affärskonsulten Six Year Plan, som har ett starkt fokus mot Kina. Vidare har paret tre döttrar från Kina, vilket givetvis är en av anledningarna till att de tidigare bott i landet och visat intresse för Kinas utveckling.

En utveckling vilken Kristersson i Dagens Industri beskriver som ”entydigt oroväckande”. Han påpekar mycket riktigt hur repressionen mot oliktänkande och statens kontroll över samhället under president Xi Jinping nu är starkare än på mycket länge.

Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen förra månaden överraskade Kristersson många genom att inleda sitt tal med en lång och utförlig varning för Kinas militära upprustning och geopolitiska ambitioner.

I och med detta har Kristersson på en dryg månad visat på större mod och kunskap gällande Kina, än vad någon företrädare för vår nuvarande regering gjort under de 864 dagar som Gui Minhai suttit fängslad och frihetsberövad i landet.