RSF uppmanar alla demokratier att pressa Kina över Gui Minhai

Under de 832 dagar som Gui Minhai varit fängslad och frihetsberövad i Kina, har svenska myndigheter förlitat sig på tyst demokrati. Först i tisdags uppmanade svenska Utrikesdepartementet öppet Kina att släppa honom.

Som jag skrev närmare om i går här på InBeijing, så har den tysta diplomatin gett sämsta möjliga utgång för Gui Minhai. När utrikesminister Margot Wallström äntligen tog bladet från munnen i tisdags, resulterade detta omedelbart i att också EU:s ambassadör till Kina utfärdade krav om Guis frigivning i snarlika ordalag.

Nu uppmanar Reportrar utan gränser (RSF) i ett pressmeddelande alla världens demokratier att sätta press på Kina för att Gui ska släppas fri. I uppmaningen, som kan läsas på RSF:s hemsida, står bland annat:

RSF calls on democratic governments throughout the world to put strong pressure on China.

“This persecution of a foreign citizen in violation of both the Chinese constitution and international law shows that the Chinese government takes the democracies’ passivity for granted,” said Cédric Alviani, the head of RSF’s East Asia desk.

“If it doesn’t encounter more resistance, Xi Jinping’s regime will know that it can act with impunity when it kidnaps its opponents anywhere in the world, holds them incommunicado for as long as it wants, parades them on TV like cattle at a fair, claims against all evidence that they are free and even prevents them from seeking medical care.”

Som jag förklarar i min nya bok ”De kidnappade Kinasvenskarna”, så finns det forskning som visar att tyst diplomati snarast har en motsatt effekt gentemot ett sluten diktatur som Kina.

Det är nu bara hoppas att svenska myndigheter – liksom man gjorde i fallet med de journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson som fängslades i Etiopien 2011 – nu aktivt jobbar för att såväl andra länder som EU ska göra gemensamma uttalanden i frågan.

Detta även om risken finns för att ”irritera Kina”, vilket flera personer använt som argument för att försvara den tysta diplomatin.

Kina på plats 176 av 180 länder i RSF:s globala index över pressfrihet, bakom länder som Vietnam, Saudiarabien och Somalia.