Högt stöd i USA för militärt ingripande i Nordkorea

En tredjedel av alla amerikaner stödjer ett militärt ingripande i Nordkorea. Vidare vill över hälften av befolkningen placera amerikanska kärnvapen i Japan och Sydkorea, medan över 40 procent är positiva till att hjälpa de båda allierade asiatiska nationerna att utveckla egna kärnvapen.

Detta enligt en undersökning utförd av University of Maryland och den japanska tankesmedjan Genron NPO. De japaner som tillfrågades var dock betydligt mer negativa till såväl militära åtgärder som kärnvapen på japanska mark.

Endast en dryg femtedel av japanerna stödjer nämligen ett amerikanskt militärt ingripande i Nordkorea, medan över 68 procent är emot att Japan ska beväpnas med kärnvapen.

Undersökningen genomfördes i oktober, två veckor innan Nordkorea utförde sitt sjätte och hittills största kärnvapenprov samt ytterligare upprepade missiltest och hot mot USA:s militärbas på Guam. Det finns alltså anledning att tro att andelen amerikaner som stödjer ett militärt ingripande sedan dess har ökat.

Dock ska sägas att en ännu större andel, över 44 procent, av amerikanerna motsätter sig denna slags militära åtgärder. Den största andelen, drygt 35 procent, anser att multilaterala diplomatiska samtal istället vore mest effektivt för att stoppa Nordkoreas kärnvapenprogram.

Nu verkar emellertid en multilateral diplomatisk lösning bli alltmer avlägsen. Under gårdagen reagerade Donald Trump nämligen häftigt på de nya satellitbilder som tycks visa att Kina, i hemlighet och stick i stäv med FN-sanktioner, fortsätter exportera olja till Nordkorea:

Efter denna tweet citerar bland annat Reuters den amerikanska presidenten säga att han ”gått mjukt fram” gentemot Kina vad gäller bland annat handel, i hopp om att landet ska hjälpa till att lösa krisen på den koreanska halvön.

Trump understryker dock att det nu kan bli ändring på detta, eftersom han ”inte är glad” över den fortsatta kinesiska oljeexporter till Nordkorea.

Pekings utrikesministerium och försvarsministerium förnekar dock att man exporterat olja i hemlighet enligt vad satellitbilderna visar.

Frågan är uppenbarligen känsliga. Kinas partitidning Folkets Dagblad uppmanar nämligen utländska medier att sluta rapportera om exporten av olja:

Förra veckan godkändes nya sanktioner av FN:s säkerhetsråd som ska stoppa närmare 90 procent av oljeexporten till Nordkorea, genom att begränsa denna export till en halv miljon fat om året. Beslutet röstades genom med siffrorna 15-0.