Kina har världens minst fria internet, bakom Syrien och Iran

Under gårdagen presenterade Freedom House, en NGO, sin årliga globala ranking över fritt internet. För tredje året i rad bedömdes Kinas internet vara världens minst fria. Förvisso saknas Nordkorea och Eritrea på listan, men Kina hamna återigen efter länder som Syrien, Iran och Saudiarabien.

I den detaljerade rapporten angående Kina listas en hel del oroväckande aspekter gällande utvecklingen det senaste året. Exempelvis den nya svepande lagen om cybersäkerhet som klubbades genom i november 2016, samt det totalförbud mot privata VPN-tjänster som ska införas vid början av nästa år.

På WeChat, Kinas populäraste sociala media-app, ökade censuren betydligt under årets gång och allt fler användare greps för meddelanden de skickat via denna plattform. Som jag skrev här på InBeijing tidigare i år så ingår det nu även i appens användarvillkor att all data måste delas med myndigheterna vid förfrågan.

Introduktionen till rapporten om Kina inleds på följande vis:

China was the world’s worst abuser of internet freedom in Freedom on the Net for the third consecutive year. New regulations increased pressure on companies to verify users’ identities and restrict banned content and services. Meanwhile, users themselves were punished for sharing sensitive news and commentary, with prison terms ranging from five days to eleven years.

The government tightened online controls in advance of the 19th National Congress of the Chinese Communist Party (CCP) in October 2017, at which President Xi Jinping, the party’s general secretary, cemented his leadership for the next five years. “Cyberspace sovereignty” has been a top policy goal under Xi, and related legal changes were incorporated into a cybersecurity law adopted in November 2016. The legislation, most of which took effect in June 2017, continued a trend of escalating requirements on internet companies to register their users’ real names, among other provisions. The law also obliges foreign companies to store Chinese user data in mainland China.

I de tre kategorierna som ligger till grund för bedömning så får Kina bra betyg vad gäller ”Access”, i och med att infrastrukturen är relativt väl utbyggd och landet nu har omkring 750 miljoner internetanvändare.

Men i kategorierna ”Limits on Content” och ”Violation of User Rights” hamnar man i den absoluta botten.

Här understryks att kinesiska myndigheter anställer ”hundratusentals, kanske miljoner” människor för att bevaka, censurera och manipulera innehållet på nätet.

Den ökade kontrollen har drabbat civilsamhället och fått den digitala aktivismen att minska, då hotet om fängelsestraff för inlägg av politisk karaktär ständigt ligger lurande.

Under rubriken ”Violation of Use Rights” påpekas hur gripandet av internetanvändare görs efter lagar vars formuleringar blivit alltmer svepande:

A number of criminal laws and internet regulations can ensnare users who post content deemed undesirable by the CCP, and a new cybersecurity law was passed during the reporting period. Criminal charges of subversion, separatism, and terrorism, as well as defamation and “provoking quarrels,” are regularly invoked to imprison citizens for their online activity. Civil society websites were targeted in the latest crackdown on perceived threats to social and public order. Real-name registration requirements undermine users’ privacy and anonymity, and surveillance has increased in ethnic minority areas. Websites, hosting services, and dissidents’ email accounts are routinely attacked by hackers based in China.

Att censur och kontroll av Kinas internet trappats upp sedan Xi Jinping blev president råder det ingen tvekan om. Det märks också av Freedom House årliga ranking; 2014 listades Kinas internet ”bara” som det tredje minst fria i från slutet i världen.

Resultaten bland de länder som ingår i Freedom House ranking. En oroväckande trend är att internetfriheten runt om i världen är på nedgång, vilket förklaras mer ingående i årets rapport.