Pekings luftföroreningar blir allt värre

Från Kina kommer ständigt rapporter om nya satsningar på miljön. Det talas ofta om ”grön BNP” och utveckling av förnybara energikällor. Kolkraftverk sägs stängas ner som ett steg i ledet att förbättra storstädernas luftkvalité.

Efter att USA tidigare i år lämnade Parisavtalet har Kina rentav hyllats även i utländsk media som en ny global ledare i kampen mot klimatförändringarna.

Verkligheten ser dock annorlunda dock. Som jag för ett par månader sedan skrev i artikeln ”Myten om Kinas minskade koldioxidutsläpp” så avser landet de facto att öka kolkraftens kapacitet med 19 procent de kommande fem åren.

Detta märks också av att luften i Peking, grannstaden Tianjin och den omkringliggande provinsen Hebei (en region kallad Beijing-Tianjin-Hebei) i år förvärrats betydligt.

I en text med rubriken ”Air quality in Beijing, Tianjin worsens this year” framhöll statliga nyhetsbyrån Xinhua i helgen att nivåerna av såväl PM2,5 som PM10 ökat under årets gång:

The 13 cities monitored in the area reported ”good” air quality on 52.6 percent of days during the January-September period, down 8.7 percentage points from the ratio in the same period last year, according to Liu Zhiquan, head of environmental monitoring at the Ministry of Environmental Protection

The density of PM2.5 in those cities went up 10.3 percent percent from a year ago, and the density of PM10 climbed 10.7 percent.

Detta är ytterligare ett exempel av vikten på att skilja på vad de kinesiska myndigheterna lovar och vad som egentligen sker. Tyvärr förbigår svensk media ofta detta, vilket jag även skrev närmare om i den ovannämnda artikeln ”Myten om Kinas minskade koldioxidutsläpp”.

Då hade Dagens Industri nyligen på ledarplats berömt Kina för att landet ”inte längre ökar kolförbrukningen” och istället satsar på sol- och vindenergi. Samtidigt gav tidningen USA en känga för att vara en ”destruktiv partner” medan övriga världen är ”fast beslutna” att hejda utsläppen av koldioxidutsläppen.

Detta spelar väl in i många mediers iver att upphöja Kinas påstådda miljöarbete genom att kritisera Donald Trump. Men det rimmar illa med faktumet att luften i Kina blir sämre, medan USA under 2017 förväntas släppa ut mindre koldioxid än på 25 år.

Kontenta: Ta retoriken om kinesiska myndigheters kamp mot luftföroreningarna med ett nypa salt tills resultaten blir synliga. Tillväxt kommer fortfarande före miljö i Kina.