Kina stärker greppet om Hongkong

Innan Hongkong återlämnades från Storbritannien till Kina 1997, så förhandlade de båda parterna fram en konstitution för Hongkong vid namn Basic Law, som garanterade staden särskild rättigheter fram till år 2047.

Enligt denna grundlag skulle Hongkong fortsätta åtnjuta yttrandefrihet, mötesfrihet, akademisk frihet, fristående domstolar samt en rad andra rättigheter som stadens invånare garanterades under de sista årtiondena av brittiskt styre. Basic Law hade även som slutmål att införa allmänt rösträtt innan år 2047.

Sedan dess har en rad händelser ägt rum som visat att så inte blivit fallet. Kidnappningarna av den svenska förläggaren Gui Minhai och hans fyra kollegor är en sådan händelse. Det senaste valet av regeringschef – där endast kandidater som Kinas regim först ”godkänt” fick ställa upp – var en annan.

Men på senare tid har Kina även genom retorik och officiella uttalanden visat att man inte ämnar hålla de löften som man gav Hongkongs befolkning i och med Basic Law. Ett exempel på detta var Zhang Dejiangs tal i Folkets stora hall i Peking denna helg, med anledning av den annalkande 20-årsdagen av stadens överlämning till Kina.

Zhang Dejiang, nummer tre i Kinas politiska hierarki, klargjorde i helgen att det inte blir tal om något självbestämmande för Hongkong.

Zhang, som bakom president och premiärminister är Kinas tredje högsta politiker, krävde i helgen att Hongkong ska anta den svepande nationella säkerhetslag som infördes i Kina sommaren 2015, och bland annat ger myndigheterna rätt att frihetsberöva individer vid minsta misstanke för aktiviteter som kan ”skada nationens intresse”.

Detta var enligt South China Morning Post bara en del av Kinas ”mest stränga och detaljerade plan” för Hongkong på flera år:

Speaking months after Hong Kong’s second and third highest-ranking officials crossed swords in the chief executive race, Zhang said it was necessary for the city’s governing team to be made up of “patriots who sincerely support [China’s] sovereignty”.

The Basic Law also promises the city a “high degree of autonomy.”

But during his 50-minute speech, Zhang addressed that autonomy directly on Saturday, saying: “The relationship between the central government and Hong Kong is that of delegation of power, not power-sharing.

“Under no circumstances should the central government’s powers be confronted in the name of a high degree of autonomy.”

Det står alltså utom tvivel att alla viktiga beslut för Hongkong kommer fattas i Peking.

Zhang sade vidare att någon maktdelning i Hongkong inte kommer tal; den makt som stadens rättsväsende eller lagstiftande församling tidigare haft att utöva mot stadens regeringschef ska minimeras, och regeringschefen istället göras till ”kärnan” i den beslutsfattande politiken.

Till ny regeringschef valdes Carrie Lam i slutet av mars, sedan Kina såväl godkänt som uttalat sitt officiella stöd för henne. Valet avgjordes av en kommitté bestående av 1 194 politiker, affärsmän och andra individer vars överväldigande majoritet redan uttalat sin lojalitet mot Peking.

Ytterligare ett tecken på att Kina – stick i stäv med Basic Law – utövar stort inflytande i Hongkongs inrikespolitik är att nio individer som deltog i 2014 års demokratiprotester under veckan tvingades inställa sig i domstol då rättsprocessen mot dem tog sin början.

De nio ska åtalas för att ha ”uppmanat andra att skapa social oreda”, och rättegångarna bedöms av många vara rent politiska. Bland annat Amnesty International och Freedom House har fördömt åtalen.

Vidare skrev över 760 akademiker från universitet i Hongkong och utlandet under en gemensam skrivelse, med varning för att stadens rykte kommer ta skada av politiska rättegångar likt dessa, rapporterar bland annat Hong Kong Free Press:

“These criminal prosecutions against peaceful academics and citizens have immense chilling effects on the international and local academia, students and the youth, in addition to inflicting permanent damage to Hong Kong’s reputation as a free and open society,” they said in a statement.

Men tyvärr riskerar uppmaningar och upprop likt dessa att falla inför döva öron. Kinas myndigheter har redan stärkt sitt grepp om Hongkong så pass att det är svårt att se hur staden nu kan undvika att utvecklas i en auktoritär riktning.

Relevant i sammanhanget är att filmen ”Joshua: Teenager vs. Superpower”, som handlar om demokratiprotesterna 2014 samt den komplicerade relationen Kina-Hongkong, släpptes på Netflix tidigare denna vecka.