Taiwan första land i Asien att legalisera samkönade äktenskap

Tidigare i dag beslutade Taiwans högsta domstol att samkönade äktenskap ska bli lagliga. Domstolen ger landets regering två år att verkställa beslutet, och därmed kommer Taiwan inom snar framtid bli det första asiatiska landet där samkönade äktenskap tillåts.

”Att inte tillåta två personer av samma kön att gifta sig, med argumentet att vidhålla en grundläggande etisk ordning, utgör diskriminering utan någon rationell grund”, sade högsta domstolen i ett pressmeddelande efter domen enligt BBC.

Domstolen underströk vidare att en sådan särbehandling inte är kompatibel med den mening och anda av jämställdhet som Taiwans konstitution garanterar.

Stora delar av det taiwanesiska civilsamhället har länge uppmuntrat legalisering av samkönade äktenskap; exempelvis äger Asiens största pride-parad årligen rum i huvudstaden Taipei.

Visst motstånd har dock funnits bland landets politiker, främst bland tjänstemän inom det traditionellt konservativa partiet Kuomintang som satt vid makten 2008-2016.

Men sedan våren 2016 är det Democratic Progressive Party som styr Taiwan, vars ledarskap lägger större vikt vid mänskliga rättigheter i allmänhet och samkönade äktenskap i synnerhet.

President Tsai Ing-wen gick till val på att legalisera samkönade äktenskap. ”Inför kärleken är alla likställda”, sade Tsai på en video på Facebook redan 2015, och framhöll sitt stöd för samkönade äktenskap samt att varje individ ska ges rätt att söka kärlek och lycka under fria omständigheter.

Kampen för samkönade äktenskap i Taiwan har dock varit långdragen, och mött stort motstånd inte bara bland konservativa tjänstemän utan även bland religiösa grupperingar. Känsligheten kunde ses av att Tsai Ing-wen inte själv beslutade i frågan, utan istället överlämnade bördan till högsta domstolen.

Nedan följer en tidslinje över processen som lett fram till dagens beslut, sammanfattad av den lokala publikationen International News Lens:

1986: Chi Chia-wei requests notarized marriage between two males. He is the first person in Taiwan to call for the legalization of same-sex marriage in Taiwan, and his request is denied by the government.

1996: Author Hsu Yu-sheng (許佑生) and his Uruguayan partner Gray Harriman hold Taiwan’s first public gay wedding ceremony.

2000: Chi Chia-wei requests a constitutional interpretation on same-sex marriage, but is rejected by the Grand Justices.

2006: Democratic Progressive Party legislator Hsiao Bi-khim (蕭美琴) proposes a same-sex marriage law, but it does not pass the first reading.

2011: Gay rights activist Nelson Chen (陳敬學) and his partner Kao Chih-wei (高治瑋) filed an administrative lawsuit for official recognition of their marriage at the Taipei High Court. They withdrew the suit in January 2013.

2013: The Taiwan Alliance to Promote Partnership Rights drafts a marriage equality bill, a civil partnership bill, and a family bill. The bills passed a first reading in October. The bill stalls after protests from anti-LGBT groups.

2014: The Legislative Yuan’s Judiciary and Organic Laws and Statutes Committee reviews the marriage equality bill, the first time in Asia a marriage equality bill is heard at a parliament. However, the review ends with no clear conclusion.

October 2016: Jacques Picoux, a French professor at the National Taiwan University commits suicide, sparking renewed interest in LGBT rights in Taiwan.

November 2016: Draft amendments to the Civil Code to allow same-sex marriage proposed by DPP legislator Yu Mei-nu (尤美女) pass the first reading at the Legislative Yuan.

December 2016: Legislator Yu Mei-nu’s draft amendments pass a review by the Legislative Yuan’s Judiciary and Organic Laws and Statutes Committee, making it the first same-sex marriage bill to pass reviews at the Legislative Yuan.

March 24, 2017: Taiwan’s Constitutional Court holds a hearing to debate the constitutionality of the Civil Code.

[May 24, 2017:] Constitutional Court verdict announced.

Ännu kvarstår dock ett par frågetecken. Det första gäller tidsaspekten. Kommer myndigheterna legalisera samkönade äktenskap så fort som möjligt, eller blidka konservativa krafter genom att dra ut på tiden så att det sker exakt två år från dagens datum?

Vidare är det heller inte säkert att LGBT-personer kommer få exakt samma rättigheter som heterosexuella när de väl ingått samkönade äktenskap.

Vad domstolen beslutade i dag var nämligen att det inte är i enighet med lagen att förbjuda två individer av samma kön att ingå giftermål. Dock är detta ingen garanti för fulla rättigheter vad gäller exempelvis adoption, föräldraskap eller arvsfrågor.

Icke desto mindre cementerar dagens beslut Taiwan – som redan är en av Asiens få välfungerande demokratier – som ett progressivt föregångsland i en region där utvecklingen gällande mänskliga rättigheter under de senaste åren blivit allt mer orolig.