Ny rapport från Amnesty om hemliga avrättningar i Kina

11 april, 2017

Under morgonen släppte Amnesty International sin årliga rapport om dödsstraff världen över, vilken gav vid handen att antalet avrättningar globalt minskat med en tredjedel sedan i fjol, om man räknar bort Kina.

Kina räknas bort därför att landet under fyra årtionden vägrat förse FN eller andra internationella organisationer med uppgifter angående antalet avrättningar. Landets myndigheter klassar istället denna information som en ”statshemlighet”.

Amnesty uttrycker oro över situationen för dödsstraff i Kina, och släppte tillsammans med sin rapport en bilaga vid namn ”China’s Deadly Secret”. Som namnet antyder, så framgår där att många av de tusentals avrättningar som Kina varje år genomför utförs i hemlighet.

2013 etablerade Kinas myndigheter en hemsida vid namn China Judgements Online, enligt vilken 701 personer dömdes till döden i Kina 2011-2016.

Men då Amnesty jämfört denna databas med dödsstraff som det rapporterats om i kinesisk media, upptäckte organisationen att ett betydande antal av dessa domar saknades i myndigheternas databas.

Bland annat saknar China Judgements Online flera dödsstraff för drogrelaterade brott eller terrorism. Den sistnämnda brottskategorin är av särskild vikt, eftersom antalet dödstraff för terrorism bland Kinas muslimska minoritet uigur har ökat betydligt sedan president Xi Jinping lanserade en ”slå hårt-kampanj” mot extremism i provinsen Xinjiang 2014.

Kampanjen inleddes med en stor offentlig rättegång inför 7 000 åskådare på en idrottsarena, där 55 individer dömdes för terrorism, varav minst tre till dödsstraff.

Dessa och flera liknande fall finns alltså inte med i myndigheternas egenhändigt upprättade databas, men Amnesty har genom sin undersökning funnit att uigurer är kraftigt överrepresenterade vad gäller dödsstraff i Kina.

Se nedan ett inslag från CNN denna morgon, där William Nee, en av författarna bakom ”China’s Deadly Secrets” talar närmare om rapporten:

Dödsstraffet i Kina har förvisso minskat i omfattning på senare tid, låt vara från höga nivåer. Under de tre åren som följde kommunistpartiets maktövertagande i Kina 1949 så avrättades hela 712 000 personer enligt officiell statistik.

Enligt Duihua, en organisation som arbetar med mänskliga rättigheter genom dialog i Kina, sjönk antalet avrättningar från cirka 12 000 år 2002, till 2 400 år 2013 vilket var det sista året Duihua gjorde uppskattningar av detta slag.

Minskningen har föranletts av åtgärder som att lokala domstolar sedan 2007 inte har rätt att dela ut och genomföra dödsstraff utan att varje dom först godkänns av landets högsta domstol.

2011 avskaffade man även dödstraff för 13 brott, och det är nu ”endast” 46 olika slags brott som kan resultera i en dödsdom i Kina.

Detta har fått tjänstemän att ofta tala om en automatisk minskning av antalet dödsstraff. Förra månaden sade exempelvis landets högsta domstol att avrättningar i Kina nu endast utförs i ”extremt liten omfattning”, och bara för ”de mest allvarliga typer av brott”.

Men icke desto mindre fortsätter Kina att avrätta mer människor än resten av världen tillsammans. Och i fjol uppdagades att Nie Shubin, som avrättades genom arkebusering 1995, var oskyldig till det mord han anklagades för.

Fallet med Nie understryker riskerna med att dödsstraff används så flitigt i ett land där rättssystemet kontrolleras av det makthavande partiet, och där tortyr fortfarande är en vanlig metod att avkräva ”erkännanden” under förhör.

Utan transparens eller statistik – och dessutom med felaktig statistik från China Judgements Online – framhåller Nicholas Bequelin vid Amnesty att det är svårt att ta myndigheternas ord för sanning:

But without concrete statistics, activists say there is no way to verify government claims. “There is absolutely no way to tell if death sentences are going up or down in China,” Bequelin said. “Members of the international community have become very complacent on taking China’s word at face value.”

På en andra plats bakom Kina kommer Iran, som under 2016 avrättade 567 personer, mestadels för drogrelaterade brott. Iran följs i sin tur av Saudiarabien med minst 154 avrättningar under fjolåret, och Irak med 88 stycken.

USA utförde i fjol 20 avrättningar, vilket var det lägsta antalet sedan 1991. Även antalet personer som dömdes till döden i USA under fjolåret var det lägsta sedan 1973.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.