Sverige och 10 länder kräver stopp för tortyr mot advokater i Kina

The Globe and Mail kunde under gårdagen avslöja hur elva länder, inklusive Sverige, i ett brev till Kinas myndigheter kräver att de allt vanligare rapporterna av tortyr mot kinesiska människorättsadvokater utreds.

Vidare kräver brevet även ett stopp av ”övervakning på särskild plats”; en ny form av godtycklig frihetsberövning som kinesiska myndigheter använder för att låsa in advokater och andra besvärliga individer på hemlig ort under flera månaders tid utan åtalspunkter.

Brevet utfärdades 27 februari till Kinas säkerhetsministerium, och uttryckte ”en ökad oro över uppgifter om tortyr och andra inhumana eller förödmjukande behandlingar eller straff, i fall som rör anhållna människorättsadvokater och andra förespråkare av mänskliga rättigheter”.

The Globe and Mail påpekar hur allt fler fall uppdagats på senare tid där kända advokater som Li Heping, Wang Quanzhang, Li Chunfu och Xie Yang utsatts för tortyr medan de hållits inlåsta på hemlig plats:

Under Xi Jinping, Chinese authorities have waged what critics have called a war on civil society, detaining and arresting labour activists, women’s rights campaigners and human rights defenders. Hundreds of human rights activists and lawyers have been questioned and detained, Amnesty International has said.

Mr. Xie has told his lawyers he was punched, kicked and kneed by interrogators who threatened: ”I’m going to torment you until you go insane.” Authorities used electric shocks to torture Li Heping and Mr. Wang, their wives were told. Family members of Li Chunfu said 500 days of secret detention left him with a mind that was ”shattered.” Wu Gan has said he was not allowed to sleep for several days and nights.

Brevet beskrev övervakning på särskild plats som ”frihetsberövning incommunicado på hemlig ort, med hög risk för tortyr och illa behandling för den anhållne”. Det framhålls vidare att denna form av isolering strider mot de föreskrifter om mänskliga rättigheter som Kina själva bundit sig till i internationella sammanhang.

Gemensamma diplomatiska skrivelser av denna sort är relativt sällsynta, men har enligt The Globe and Mail blivit allt vanligare då flera olika länder vill ta upp politisk frågor med Kina men samtidigt undvika ekonomiska repressalier från kinesiskt håll.

Enligt Sophie Richardsson vid Human Rights Watch är det mer sannolikt att Kina hörsammar ett budskap som kommer från flera olika regeringar. Hon säger även att dessa gemensamma skrivelser är ”ett tydligt tecken på en utbredd oro om den negativa utveckling för mänskliga rättigheter i dagens Kina”.

The Globe and Mail talar även med Chen Jian’gang, advokat för den torterade advokaten Xie Yang, som ifrågasätter varför brevet utfärdades i hemlighet. Hade det skett officiellt, menar Chen, så hade effekten av brevet varit mycket starkare.

Chen varnar för att hemliga samtal och frågor ”inte har någon effekt alls” i ett politiskt system som det kinesiska, och tillägger att brevet kommer i en tid då ”alla observatörer är överens om att situationen för mänskliga rättigheter blivit mycket värre” under Kinas nya president Xi Jinping”.

Förutom Sverige undertecknades brevet av sex övriga EU-medlemmar: Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Belgien Tjeckien och Estland. De andra länderna var Australien, Kanada, Japan och Schweiz.

The Globe and Mail påpekar dock oron över att många länder, och främst då USA, beslutade sig för att inte vara med på brevet. Detta kan ses som ett tvivelaktigt tecken på amerikanska utrikespolitiska prioriteringar under Donald Trump.

En anledning till uppmärksamheten kring de torterade kinesiska advokaterna är västerländsk medias allt vanligare rapportering om detta. (Förutom då i svensk media, förstås.)

Denna rapportering upprör med all tydlighet Kinas myndigheter, vilket kunde ses av statlig kinesisk medias reaktion efter att de mottagit brevet med krav på utredning om tortyren:

Shortly after the letter was sent, Chinese government-controlled media published a week-long series of articles and social media posts lashing out at what People’s Daily called ”FAKE NEWS” in Western media reports on the torture of Mr. Xie, the human rights lawyer. State-run news agency Xinhua called Mr. Xie’s accusations of mistreatment ”nothing but cleverly orchestrated lies” orchestrated by a legal team ”aiming to cater to the tastes of Western institutions and media organizations and to use public opinion to pressure police and smear the Chinese government.”

Att tortyr mot advokater och aktivister blivit en allt vanligare företeelse under Xi Jinpings tid vid makten är också något som behandlas utförligt i min senaste bok ”Det nya Kina”.