Jag skriver för Expressen om kinesisk propaganda

Det är nu 500 dagar sedan Kina kidnappade förläggaren Gui Minhai. Med anledning av detta publicerar Expressen en artikel av mig om hur kinesiska myndigheter sprider propaganda i väst via medier.

Detta sker dels genom att köpa plats i utländska medier, vilket det senaste året skett i exempelvis Svenska dagbladet och danska Berlingske. I andra länder har detta gått ännu längre:

I en tid då många medier upplever ekonomiska utmaningar blir det allt enklare för Kina att köpa utrymme i västerländska publikationer. Sedan några år tillbaka publiceras den månatliga bilagan ”China Watch” tillsammans med tidningar som Washington Post i USA, brittiska The Telegraph och Le Figaro i Frankrike. Bilagan finansieras av kinesiska myndigheter och redigeras av statliga tidningen China Daily. Bland artiklar om idrott och kultur smygs politiska budskap in.

Det råder ingen brist på resurser; redan 2009 offentliggjorde Kina en budget på drygt 60 miljarder kronor för att öka den globala medienärvaron. China Daily har nu upplagor på fyra kontinenter och går att prenumera på i 23 europeiska länder inklusive Sverige.

Nyhetsbyrån Xinhua har 170 utrikeskontor och publicerar på åtta språk. Xinhua har till och med lagt pengar på en propagandavideo om Sydkinesiska havet som i somras spelades upp på Times Square i New York 120 gånger om dagen i två veckor(!), efter att Haagtribunalen ogiltigförklarat Kinas territoriella krav i området.

De enorma resurser som Kina lägger på media är bara en liten del av de 90 miljarder kronor som myndigheterna årligen spenderar på att förbättra landets ”soft power”. (USA lägger blott sex miljarder kronor om året på samma utgiftspost.)

Visst finns det västerländska medier som driver sin egen agenda. Men det är bara i Kina som statlig media får miljarder för att utföra ett uttalat politiskt uppdrag. Den kinesiska kombinationen av enorma resurser och total kontroll är farlig, och borde uppmärksammas mer:

För ett drygt år sedan besökte Xi Jinping personligen huvudkontoren för Xinhua, CCTV och partitidningen Folkets Dagblad. Vid en avslutande konferens kungjorde presidenten: ”Alla medier som drivs av partiet måste jobba med att tala för partiets vilja och förslag, samt skydda partiets auktoritet och enighet”.

Detta är ”fake news” på riktigt. Allt som Donald Trump beskylls för och lite till är redan officiell mediepolicy i Kina.

Till och med den allmänna opinionen är fejkad; en undersökning i februari med metadata från 50 miljoner kommentarer på kinesiska nyhetssajter visade att en sjättedel av dessa är fabricerade av myndigheterna.

Min artikel kan läsas i sin helhet här nedan, eller via Expressens hemsida.