Publicerat: Snabbkurs om Kinas skuldkris

Är du nyfiken på tillståndet i den kinesiska ekonomin i allmänhet eller orolig för landets växande skuldkris i synnerhet? Läs i så fall min intervju i tidningen Finansliv med Fredrik Hähnel, som är chef vid SEB:s kontor i Kina och Hongkong.

Intervjun är en del av Finanslivs månatliga vinjett ”Skaffa dig koll på fem minuter!”, och syftar till att ge läsarna en kort bakgrund och information om tillståndet i en viss fråga, som denna månad är ”Kinas skuldkris”.

Kinas skuldnivå har nämligen ökat lavinartat under de senaste åren, och är nu på nivåer som tidigare fått svåra följder i andra länder. Jag ställer fem frågor i ämnet till Fredrik, nämligen:

* Kinas skuldnivå närmar sig 300 procent av BNP. Varför ökar den och hur ser skulden ut?

* Vad skiljer banksystemet i Kina från det som vi är vana vid?

* Vilka är riskerna med den växande kinesiska skuldnivån för Kina och omvärlden?

* Kinas myndigheter har stor kontroll över landets finansiella system. Innebär det även större handlingsutrymme att hantera skuldkrisen?

* Vad anser du att Kina mer bör göra för att komma till rätta med den växande skuldnivån? Finns det tecken på att man vidtar ”rätt” åtgärder?

För den som är nyfiken på svaren, så finns hela intervjun att läsa via Finanslivs hemsida.