Hur länge kommer Xi Jinping behålla makten?

Enligt Kinas konstitution kan ingen vara landets president längre än tio år. Ingen ledande partitjänsteman kan heller inneha samma ämbete mer än tio år, eller vara på samma nivå i partiet i femton år.

Bestämmelserna är till för att hindra den maktcentralisering och personkult som gjorde det möjligt för Mao Zedong att styra landet närmast enväldigt och leda det in i katastrofer som kulturrevolutionen och svältkatastrofen det stora språnget.

Men sedan Xi Jinping blev president har han snabbt samlat mer makt och befogenheter kring sig själv än någon av sina företrädare sedan Maos död, vilket har väckt misstankar om att han inte planerar lämna från sig makten.

Det sista kapitlet i min bok ”Det nya Kina” har rubriken ”Xi Jinping och makten”, och handlar just om centraliseringen av makt kring presidenten. De två avslutande styckena i kapitlet, och således även hela boken, är följande:

Spekulationer gör också gällande att Xi planerar behålla makten minst fram till 2027 vilket vore tio år längre än konstitutionen tillåter. Misstankarna stärks på grund av att Xi inte har utsett eller ens gett någon ledtråd om en tänkbar efterföljare, vilket vanligtvis sker relativt snabbt. Det finns också flera alternativ för Xi att utöva sitt inflytande även om han kliver ner från presidentposten 2022. Han kan återinföra posten som partiordförande som Deng Xiaoping tog bort 1982 i ännu ett försök att hindra en framtida Mao.

Mer sannolikt skulle Xi kunna behålla positionen som ordförande för den centrala militärkommissionen, vilket var Deng Xiaopings viktigaste post under det dryga årtionde som han de facto styrde över landets politik. Vid sidan av detta kan han också behålla ordförandeskapet i de två nya superministerier han skapade vid tredje plenumet november 2013, och som redan i dag har större makt än nästan hela statsapparaten. Räkna alltså med att en auktoritär Xi Jinping kommer bestämma i Kina under lång tid framöver, med främsta fokus på att slå vakt om kommunistpartiets maktmonopol samt uppfylla sin fint formulerade men mycket farliga kinesiska dröm.

2017 blir ett nyckelår vad gäller Xi Jinpings framtida maktplaner. I höst kommer nämligen kommunistpartiets 19:e nationella kongress att hållas, där minst fyra av de sju medlemmarna i landets högsta politiska instans ska bytas ut.

Av de sju medlemmarna i politbyråns ständiga utskott kommer nämligen fem stycken att vara 69 år eller äldre då partikongressen hålls i höst. Enligt konstitutionen måste de därför lämna sina platser till förfogande för yngre förmågor.

Politbyråns nuvarande ständiga utskott, av vilka minst fyra medlemmar kommer gå i pension

Kommunistpartiets nationella partikongress hålls numera vart femte år, och praxis är att presidenten efter halva sin ämbetstid utser en inofficiell efterträdare som tar plats i det ständiga utskottet och sedan blir president vid nästa kongress.

Men enligt källor som Wall Street Journal talat med, så har diskussioner inom partiets inre cirkel hintat att ”ingen efterträdare kommer utses” under den kommande partikongressen:

Now, as he nears the end of his first five-year term, many party insiders say Mr. Xi is trying to block promotion of a potential successor next year, suggesting he wants to remain in office after his second term expires in 2022, when he would be 69 years old.

Mr. Xi, who is president, party chief and military commander, “wants to keep going” after 2022 and to explore a leadership structure “just like the Putin model,” says one party official who meets regularly with top leaders.

Enligt samma källor planerar Xi kringgå reglerna genom att hävda att de inte gäller för politbyråns ständiga utskott, alternativt ändra reglerna eller byta ämbete liksom Rysslands president Vladimir Putin gjorde 2008.

Detta skulle kunna göras genom att minska, nedgradera eller helt enkelt skrota politbyråns ständiga utskott till förmån för ett system med en mer maktfullkomlig president som i Ryssland, menar Wall Street Journal.

Andra höga tjänstemän som tidningen talat med misstänker att Xi kommer göra sitt yttersta för att fylla det ständiga utskottet med sin egna politiska allierade, och hindra att meningsmotståndare ges något som helst utrymme i partitoppen.

Signaler har redan getts om att Xis vapendragare Wang Qishan – som de senaste åren varit ansvarig för att utföra Xi Jinpings korruption mot kampanj – får stanna kvar i det ständiga utskottet ytterligare fem år trots att han egentligen är för gammal, samt att han även kan komma att ersätta Li Keqiang som premiärminister.

Wall Street Journal påminner även om att Xi Jinping antog titeln ”kärnledare” vid en viktig partikonferens i oktober, samt att många partimedlemmar sedan dess tvingats signera färdigskrivna dokument med löften om ”absolut lojalitet” till Xi Jinping.

Xi Jinping kommer med största sannolikhet försöka styra Kina under många år framöver, frågan är nog främst om han kommer göra det med hjälp av utökade ämbeten eller från bakom kulisserna likt partiveteraner som Deng Xiaoping och Jiang Zemin.