Se mig på Uppdrag granskning om Kina i kväll

Kvällens Uppdrag granskning sänds i vanlig ordning klockan 20:00 på SVT 1. Ämnet för kvällen är hur svenska myndigheter inte vågar ta upp frågor som gäller mänskliga rättigheter med Kina, av rädsla för att skada handel eller annat ekonomiskt samarbete med Kina.

Programmet tar sin utgångspunkt i hur Norge ända sedan aktivisten Liu Xiaobo tilldelades Nobels fredspris 2010 haft en besvärlig relation med Kina.

Man går sedan vidare med Sveriges tafatta inställning som inkluderar en vägran från statsministerns sida att kalla Kina för diktatur, samt en relativ likgiltighet inför de två svenska medborgare som kidnappas och paraderas på statlig kinesisk tv under årets gång.

Det har tydligen varit svårt för Uppdrag granskning att få tag på intervjuobjekt till programmet. Såväl handelsministern som Näringsdepartementet och Business Sweden har vägrat låta sig intervjuas, förmodligen av rädsla att göra Kina upprörda.

Däremot är jag intervjuad, och talar bland annat om offentliga erkännanden och svensk okunskap inför den ökande repressionen i Kina. Även professor Johan Lagerkvist är med i programmet, och bekräftar att Sverige är ett av många länder som väljer att tala allt tystare om den försämrade situationen för mänskliga rättigheter i Kina.

Mer information om programinnehållet ges via Uppdrag gransknings hemsida:

–Senast man använde officiella erkännanden i samma utsträckning var under kulturrevolutionen. Syftet med de här erkännandena är ju främst att skrämmas, det är en maktdemonstration. Man vill visa att man kan bringa vem som helst till underkastelse och lydnad helt enkelt, säger Jojje Olsson, journalist och författare som arbetat i Kina under 9 års tid.

Sedan i somras är han inte välkommen till Kina längre. Han är numera en av de många journalister som svartlistats av den kinesiska regimen för sin rapportering.

Jojje Olsson menar att det ofta finns en föreställning hos näringsliv och politiker om att så länge man handlar med ett land ekonomiskt så kommer de politiska reformerna på köpet.

–Men Kina är ett tydligt exempel på att detta inte stämmer, säger han.

(…)

Johan Lagerkvist är professor vid Stockholms universitet och en av Europas främsta Kinaexperter. Han menar att många länder idag konkurrerar om de kinesiska investeringarna och ett sätt att konkurrera på är att tala så tyst som möjligt om de mänskliga rättigheterna.

–Sverige är inget undantag. Sverige talar också allt tystare om de mänskliga rättigheterna i Kina för att vi har andra hårda, starka, näringslivsintressen som uppenbarligen är viktiga att försvara, säger han.

Trenden slås fast i en Europeisk rapport, som Lagerkvist är medförfattare till.

Föga överraskande har inte heller kinesiska ambassaden velat ställa upp på en intervju. De har däremot skickat ett mail till Uppdrag granskning där de hävdar att inga svenska journalister nekats visum till Kina.

I samma lögntirad mail skriver ambassaden även att det inte existerar några politiska fångar i Kina, samt att yttrande- och pressfrihet finns inskrivet i kinesisk lag.