Publcierat: Allt fler advokater fängslas

8 oktober, 2016

I senaste numret av magasinet Advokaten finns en artikel av mig som handlar om utvecklingen inom Kinas rättsystem. Texten bygger på en intervju med Peter Dahlin, som tidigare drev en NGO vid namn China Action som bland annat utbildade advokater i Kina.

Som de flesta läsare säkert redan vet, så arresterades Dahlin av kinesiska myndigheter i januari i år och tvingades ”erkänna” sina brott på statlig tv.

Dahlin har tidigare berättat om sina erfarenheter bland annat i en intervju med New York Times. Märkligt nog har dock ingen svensk media tidigare publicerat en liknande intervju med Dahlin efter att han utvisats från Kina.

Förutom intervjun med Dahlin innehåller min artikel även information om hur Kinas rättsystem utvecklats i modern tid:

Framsteg har visserligen skett inom Kinas rättssystem sedan Mao Zedong gick ur tiden 1976. Då – efter ett årtiondes kulturrevolution – existerade knappt något kinesisk rättsväsende alls och när juridik återinfördes som yrke fanns det enligt statlig media bara ”något hundratal” advokater i hela Kina. 1999 skrevs konceptet med ett rättssamhälle styrt av gemensamma lagar in i Kinas konstitution. I dag finns över 200 000 registrerade advokater och ungefär lika många domare, vilket är fler per capita än i USA.

Stora problem kvarstår dock. Kinas domare har låg lön och status och saknar ofta utbildning i juridik. Endast elva av 32 ordföranden vid Kinas provinsiella domstolar har juridikexamen; de flesta har bakgrund i olika partiskolor. Kinas advokatsamfund – som styrs av kommunistpartiet – utfärdade 2014 förbud mot landets advokater att skrivna öppna brev, diskutera pågående rättsfall samt kritisera rättssystemet eller regeringens politik. Försvarssidans bevis ignoreras ofta och andelen fällande domar ligger kring 99 procent.

Redan vid ett politbyråmöte 2013 talade Xi Jinping om vikten av att uppehålla det socialistiska lagsystemets enighet, värdighet och auktoritet. Här är terminologin viktig. Xi vill inte etablera något rättssystem av västerländskt snitt, utan ett ”högeffektivt och auktoritärt socialistiskt rättssystem”, där partiet kontrollerar såväl domstolarna som den lagstiftande församlingen.

Artikeln går sedan vidare med att beskriva mer detaljerat vad som skett inom detta område under Xi Jinpings tid vid makten.

Uppslaget är fyra sidor långt och kan läsas här nedan, via Scribd eller på Advokatens hemsida tillsammans med resterande delar av tidningen.

Go toTop