Publicerat: Miljoner nättroll i Kina

I det aktuella numret av magasinet Ping skriver jag ett uppslag om kinesiska myndigheters försök att kontrollera den allmänna opinionen på internet genom att anställa miljontals nättroll.

Artikeln tar avstamp i en ny rapport från Harvard som uppskattar att Kinas myndigheter varje år fabricerar cirka 488 miljoner inlägg och kommentarer på landets sociala medier och internetforum.

Många av dessa inlägg kommer de facto från myndighetsanställda, vars arbetsuppgifter innehåller att hålla ett öga på vad som skrivs på nätet. Enligt rapporten förväntas anställda vid exempelvis landets skattemyndighet eller domstolar att även ägna delar av sin arbetstid att ”moderera” internet.

Då detta sker ger de sig oftast inte in i längre diskussioner med de som kritiserar myndigheterna online. Det bästa sättet av avsluta en diskussion på är ju nämligen inte att börja argumentera, utan snarare att byta ämne och till exempel göra jämförelser som framställer väst i en negativ kontext.

Harvard har även tidigare forskat i ämnet, vilket jag också skriver om i artikeln:

Harvarduniversitetet uppskattade i en tidigare studie från 2013 att det fanns fanns 250 000 betalda kommentatorer på Kinas internet. Rapporten framhöll även att ”omfattningen och graden av sofistikation” för att selektivt censurera innehållet på internet och därmed forma det kinesiska folkets uppfattningar i känsliga frågor ”saknar motstycke i världshistorien”.

Besattheten med att kontrollera informationsflödet hade redan då resulterat i en ny, närmast unik industri med otaliga arbetstillfällen inte bara i form av betalda ”skribenter”, utan även vad gäller utvecklingen av ny teknik som programvaror och censurfilter.

Tänk så mycket nytta de resurserna hade kunnat gjort inom utbildning och sjukvård!

Ping är branschtidningen för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation, och varje nummer kan läsas gratis i sin helhet online. Ni kan även läsa hela min artikel här nedan eller i större version via Scribd.