Aktivister skördar framgångar i val till Hongkongs parlament

Medan svensk media redan skriver spaltmeter om presidentvalet i USA som äger rum i november, så gick ett annat viktigt val av stapeln i helgen, nämligen det till Hongkongs lagstiftande församling.

Det politiska landskapet i Hongkong har genomgått dramatiska förändringar sedan Occupy Central för två år sedan. Flera av dem som då protesterade mot Kinas ökade inflytande har bildat politiska partier eller lanserat kampanjer för personligt deltagande i årets val.

Valet har föregåtts av flera kontroverser. Då Hongkongs myndigheter – som ofta beskylls för att vara lojala mot Peking – hösten 2014 försökte övertyga demonstranterna under Occupy Central att sluta protestera så uppmanade man dem att ställa upp i valet för att istället skapa förändring på demokratiskt vis.

Men inför valet så diskvalificerades flera kandidater som uttryckligen förespråkade självständighet från Kina. Stadens impopulära regeringschef Leung Chun-ying sade vidare att självständighet ”inte är en fråga om yttrandefrihet”, samt varande för att lärare vid stadens universitet som ens tillåter diskussion om självständighet riskerar förlora jobbet.

Relationen till Kina har varit den fråga som helt dominerat valet. Förenklat kan man säga att valet står mellan två läger; en sida som löst kallas för ”pro-Beijing” med lojalitet mot Kina. Samt då en sida som är emot närmare band till regimen i Peking, men som består både av mer moderata demokrater vilka vill behålla ”ett land, två system” och före detta aktivister vars uttalade mål är en ökad demokrati och i det långa loppet ofta självständighet.

Hongkongs lagstiftande församling består av 70 representanter, men det är bara 40 av dessa som väljs av stadens befolkning. Resterande 30 utses av olika grupper som företräder stadens näringsliv eller organisationer som av olika anledningar vill närma sig Kina.

Det är därför hopplöst för den mer demokratiska av de två olika sidorna att få egen majoritet, men samtidigt viktigt att behålla en tredjedel av platserna i den lagstiftande församlingen för att kunna lägga veto mot dramatiska lagförslag.

Helgens val har kallats ”det viktigast i Hongkongs historia”, vilket också avspeglade sig i det höga valdeltagandet. Nästan 60 procent av stadens röstberättigade invånare tog sig till valurnorna under söndagen, vilket med bred marginal var nytt rekord.

Likaledes blev valet en stor framgång för de demonstranter som under Occupy Central önskade utökad demokrati i Hongkong. Inte mindre än sex helt nya ansikten från denna nya del av det politiska landskapet i Hongkong röstades in i den lagstiftande församlingen.

Bland dessa märks Nathan Law, som var en demonstranterna under Occupy Central för två år sedan och nyligen bildade partiet Demosisto tillsammans med proteströrelsens förgrundsfigur Joshua Wong. Blott 23 år gammal blir han den yngsta medlem att någonsin ta plats i Hongkongs lagstiftande församling.

nathan lawNathan Law, 23 år gammal, den yngste medlemmen någonsin i Hongkongs lagstiftande församling. Till vänster syns hans partikamrat Joshua Wong.

Bland de övriga märks två unga aktivister från ytterligare ett nybildat parti vid namn Youngspiration samt en högljudd aktivist från gruppen Civic Passion, känd för sin stundtals aggressiva retorik mot Kina.

Valresultatet innebär att den demokratiska sidan behåller den tredjedel som behövs för veto. Men samtidigt utökar sidan inte det totala antalet platser i den lagstiftande församlingen. De unga aktivisterna tog nämligen nästan uteslutande plats i parlamentet på bekostnad av mer lågmälda demokratiska representanter från partier som hamnat i spelplanens mitt och vars existens därför är hotad.

Icke desto mindre var valet en stor källa till oro för de kinesiska myndigheterna. För bara två år sedan var det nästan tabu att ens nämna självständighet från Kina i Hongkongs politiska samtal. Nu innehåller den lagstiftande församlingen flera representanter som mer eller mindre öppet förespråkar en sådan självständighet.

Oron över valresultatet kunde också ses genom den munkavle som kinesisk media försågs med. Av över 300 kinesiska tidningar som China Media Project gått genom så nämndes valet i Hongkong av endast tre. Vidare var det bara en av tidningarna som nämnde valet på kinesiska.

Ytterligare en källa till oro för Peking är faktumet att stadens yngre befolkning genomgående röstade på tidigare aktivister eller demokratiska representanter. För att väga upp detta kom flera rapporter om hur pro-Beijing-sidan ”mobiliserade” äldre väljare genom att helt enkelt åka till deras hem och köra dem till vallokalerna.

Detta kunde ses genom att valdeltagandet för invånare över 61 år gamla ökade med över 23 procent, medan det totala valdeltagandet ökade med drygt 8 procent.