Organstölder fortfarande vanliga i Kina

Förra veckan kom en uppmärksammad rapport som uppskattar antalet organstölder i Kina till mellan 60 000 och 100 000 per år. Enligt rapporten tas många av dessa organ från politiska fångar eller utövare från falungong, för att sedan säljas vidare med stor vinst vid statliga eller militära sjukhus.

Organstölder har länge varit ett känsligt ämne i Kina. Trots att transplantation av organ från döda fångar var lagligt ända fram till i fjol så har myndigheterna lyckats tysta ner frågan och hålla barbariet borta från det internationella rampljuset.

Nu har den prisbelönta journalisten Ethan Gutmann tillsammans med två kanadensiska medhjälpare spårat antalet organtransplantationer i Kina och kommit fram till att det de facto är mycket högre än den officiella siffran samt antalet donationer.

Enligt officiell statistik genomförs ungefär 10 000 organtransplantationer i Kina årligen. Men genom att kolla upp varje sjukhus separat har rapportförfattarna kommit fram till att de verkliga antalet ligger mellan 60 000 och 100 000. Många av dessa är dessutom per definition olagliga eftersom de utförs vid sjukhus utan det tillstånd som behövs för denna sorts ingrepp.

Samtidigt donerade endast 2 766 frivilliga donatorer sammanlagt 7 785 stora organ under fjolåret. Var kommer då resterande organ från? Bland annat CNN uppmärksammar rapporten och sammanfattar enligt nedan:

According to the report, that gap is made up of executed prisoners, many of them prisoners of conscience locked up for their religious or political beliefs. China does not report its total number of executions, which it regards as a secret.
The report’s findings stand in stark contrast to Beijing’s claim that, since the beginning of 2015, China has moved from almost completely relying on organs from prisoners to the ”largest voluntary organ donation system in Asia.”

(…)

According to the report, thousands of people are being executed in China in secret and their organs harvested for use in transplant operations.
So who is being killed? The authors say mainly imprisoned religious and ethnic minorities, including Uyghurs, Tibetans, underground Christians, and practitioners of the banned Falun Gong spiritual movement.

CNN framhåller också att kinesiska myndigheter under flera årtionden avfärdade organstölder från fångar som ”elakartat skvaller”. Men 2005 erkände Kina att dessa stölder de facto äger rum och lovade att sätta stopp för fenomenet.

Fem år senare sade dock Huang Jiefu, ordförande för China Organ Donation Committee, till tidsskritten Lancet att 90 procent av alla organtransplantationer fortfarande kommer från avrättade fångar.

Därför är de många som har svårt att tro att Kina så pass fort har kunnat gå från att stjäla en så pass stor andel av organen från fångar till att basera transplantationerna på enbart donerade organ.

Mycket riktigt så skrev fem doktorer nyligen i ett öppet brev i Lancet att kinesiska sjukhus fortfarande använder sig av organ från avrättade fångar, med enda skillnaden att de nu klassas som organ vilka frivilligt har donerats av medborgare med argumentet att ”dödsdömda fångar är också medborgare”.

Rapporten har uppmärksammats i flera stora internationella medier förutom CNN. Det är dock bara Epoch Times som skriver utförligt om rapporten på svenska; de har också rapporterat om kinesiska organstölder kontinuerligt under en längre tid.