Kinesisk media uttalar sig om kulturrevolutionen

Under gårdagen skrev jag ett långt inlägg här på InBeijing – som nu har delats över 100 gånger – om hur Kina bemötte kulturrevolutionens 50-årsdag med en närmast total tystnad.

I dag har dock statlig media brutit tystnaden och uttalat sig i frågan. Folkets dagblad hade en ledarartikel på sidan 4 som främst uppmanade Kinas invånare att ”gå vidare” från det årtionde av kaos som kulturrevolutionen utgjorde.

Liksom utrikesministeriets talman sade under gårdagen, så menade Folkets dagblad att kommunistpartiet redan uttalat sig tydligt nog om kulturrevolutionen med referens till ett utlåtande från 1981.

Den andra ledarartikeln dök upp i Global Times och hade rubriken ”Samhället avsäger sig beslutsamt kulturrevolutionen”. Där underströks att kulturrevolutionen lämnat spår i form av evig smärta hos många kineser.

Global Times framhöll dock även en positiv sida med kulturrevolutionen; nämligen att stabilitet rått i Kina sedan dess. Tidningen menar att Kina tack vare kulturrevolutionen har en ”immunitet” mot de oroligheter som många utvecklingsländer upplevt de senaste åren. ”Ingen vill ha stabilitet mer än oss”, fastslår Global Times.

Liksom Folkets dagblad så hänvisade Global Times till partiets resolution från 1981 där kulturrevolutionen beskrivs som kaos. Dock klargör båda tidningarna att ingen vidare diskussion önskas om vare sig kampanjens detaljer eller Mao Zedongs övergripande ansvar för våldsamheterna:

On Tuesday the People’s Daily editorial made it clear that official verdict would not be reassessed, describing it as “unshakeably scientific and authoritative”. The newspaper said Chinese citizens now needed to look to the future, throw their support behind President Xi Jinping and “unswervingly take the road of socialism with Chinese characteristics”.

Lär av historien för att avancera på ett bättre vis” var rubriken på artikeln i Folkets dagblad. Global Times att slår fast att kulturrevolutionen aldrig kommer att upprepas i Kina med argumentet att det ”inte finns någon plats” för den i det kinesiska samhället.

Samtidigt frågade dock en läsarkommentar till Global Times artikel retoriskt hur Kina ska kunna lära sig något av historien då informationen om vad som egentligen skedde censureras.

Varför kommer då dessa artiklar först nu, dagen efter kulturrevolutionens 50-årsdag? Qiao Mu, journalistprofessor vid Beijing’s Foreign Studies University och känd för sin frispråkighet, menar att den sena publiceringen tydligt visar hur obekvämt ämnet fortfarande är för Kinas ledare.

Qiao menar att myndigheterna var tvungna att framföra sin ståndpunkt. Men samtidigt var de oroade över att publicera något på själva årsdagen – det skulle kunna ha uppmanat folk till att söka svaren om vad som egentligen skedde eller ”på annat vis skapa social oro”.