150504-N-OI810-121 PACIFIC OCEAN (May 4, 2015) – The guided-missile destroyer USS William P. Lawrence (DDG 110) steams toward San Diego Harbor. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Nathan Burke/Released)

USA skickar nytt krigsfartyg att utmana Kina i Sydkinesiska havet

Under tisdagen seglade amerikanska jagaren USS William P. Lawrence närmare än 22 kilometer från Fiery Cross Reef, ett rev i ögruppen Spratly som Kina gör anspråk på, trots att det geografiskt ligger närmare såväl Filippinerna som Vietnam.

Kina baserar sina anspråk dels med historiska krav, och dels genom faktumet att man skeppat hundratusentals ton sand till Fiery Cross Reef och där etablerat en mindre militärbas inklusive en 3 000 meter lång landningsbana.

USA menar att internationell lag inte gäller konstgjorda öar, och misstänker dessutom att anläggningarna på Fiery Cross Reef är ett steg i ledet i Kinas ambition att öka sin militära närvaro i Sydkinesiska havet och ta kontroll av vad som i dag är internationellt farvatten.

Pentagon kallar därför USS William P. Lawrences genomsegling för ett ”navigationsfrihetsuppdrag”, som visar på rätten för USA och andra länder att nyttja de viktiga internationella handelslederna i Sydkinesiska havet.

Kina håller inte med, och svarade denna gång med hårdare medel än vid tidigare liknande genomseglingar. Två kinesiska stridsflygplan skickades ut för att varna USS William P. Lawrence, och vidare lät Kina tre krigsfartyg skugga den amerikanska jagaren samt beordra den att lämna området.

Enligt kinesiska utrikesministeriet hotade fartyget Kinas nationella suveränitet genom att illegalt beträda kinesiskt vatten. Talesmannen Lu Kang lovade vidare att Kina kommer fortsätta ”vidta nödvändiga åtgärder” för att skydda sin suveränitet och värna om sin säkerhet.

Det finns heller inga tecken på att Kina kommer sluta med att bygga så kallade ”försvarsanläggningar” i Sydkinesiska havet, trots kritik från såväl grannländer som det internationella samfundet. Kinas försvarsministerium menade istället att den amerikanska genomseglingen snarast visar på nödvändigheten av att bygga sådana faciliteter.

Under föregående vecka genomförde Kina dessutom stridsövningar i Sydkinesiska havet, som inkluderade bland annat sex krigsfartyg och tre helikoptrar.

Detta var USA:s tredje ”navigationsfrihetsuppdrag” på sju månader. Alla har mötts av en kinesisk retorik som visar att man inte tänker händelserna påverka faktumet att Kina på egen hand gör anspråk på nästan 90 procent av Sydkinesiska havet.