Homosexualitet, alkohol och vidskeplighet nu förbjudet på kinesisk tv

I veckan offentliggjorde statlig media en uppsättning nya regler för produktion av kinesiska tv-serier.

Den statliga myndighet som övervakar stora delar av Kinas media presenterade reglerna under föregående vecka, med fler och mer detaljerade restriktioner än någonsin tidigare.

Enligt myndigheterna syftar de nya reglerna till att implementera uppmaningarna i ett tal som president Xi Jinping höll 2014, vars innehåll främst gick ut på att konst och kultur ska tjäna ett högre politiskt syfte.

Quartz återger delar av det nya regelverkets artikel 5, med kategorier och punkter som kinesiska producenter av tv-serier nu har att förhålla sig till. De måste nu bland annat undvika innehåll som:

1. Damages the image of the country, state systems and policies.

2. Damages the image of army, police, national security forces, judicial officers and other specific professions, groups, and public. figures of other social organizations and group.

3. Exaggerates social problems, displays excess, or shows the dark side of society.

(…)

1. Promotes spirits, reincarnation, witchcraft and other feudal superstitious thinking

2. Promotes ignorance, evil, grotesque, and other aspects of the feudal culture

(…)

1. Displays violence, murder, or shows rampant evil forces

2. Shows violent and cruel criminal processes, and physical or mental abuse in details

3. Exposes investigative techniques, details detection that can induce criminals to master anti-investigative techniques

4. Shows bizarre, grotesque criminal cases

5. Blurs the value judgement between truth and falsehood, good and evil, beauty and ugliness, or confuses the basic boundaries between justice and injustice

6. Show drugs, alcoholism, gambling and other bad behaviors in detail

(…)

1. Depicts prostitution, fornication, rape and other ugly behaviours

2. Expresses or displays abnormal sexual relations or sexual behavior, such as incest, homosexuality, perversion, sexual assault, sexual abuse, and sexual violence.

3. Promotes unhealthy views of marriage and relationships, including extra-marital affairs, one night stands, and sexual freedom.

4. Contains shots that give sensory stimulus, and similar manifestations and indirectly related to or suggestive of sex

Quartz jämför även dessa regler med liknande direktiv som gavs av samma myndighet 2010, under den tidigare presidenten Hu Jintaos styre. Det konstateras att fokus då nästan uteslutande låg på nationell image, enighet och social stabilitet.

Detta är exempelvis första gången som det pekas ut specifikt att homosexualitet inte får förekomma i kinesiska tv-serier. Jämfört med sina grannländer har Kina länge varit relativt tolerant mot homosexualitet, men de nya direktiven visar att detta kan komma att förändras under Xi Jinping.

I januari raderades en populär musikvideo online om bisexualitet, och förra veckan var Kinas videodelningssajter tvungna att ta bort en populär serie med homosexuellt innehåll.

Enligt myndigheterna ska de nya reglerna också tjäna som en slags marknadsföring för att göra kinesiska tv-serier mer populära.

Men många internetanvändare frågar sig nu vilka slags tv-serier som alls kommer bli möjliga att producera då företeelser som kriminalitet, ondska eller sexuella anspelningar inte får ha någon plats i handlingen.