Därför går det inte lita på Kinas ekonomiska statistik

Nyligen offentliggjordes att Kinas ekonomiska tillväxt under 2015 landade på 6,9 procent, vilket var den lägsta siffran på 25 år.

Utvecklingen var dock helt i linje med myndigheternas målsättning på ”cirka 7 procent”, men samtidigt är det många som tvekar på hur väl den officiella statistiken egentligen stämmer.

Redan 2007 sade Kinas nuvarande premiärminister Li Keqiang att landets tillväxtsiffror är manipulerade och därmed inte bör tas på allvar. I detta uttalande, som senare läckte ut till allmänheten, menade Li att man istället bör se på faktorer som energiförbrukning, tågfrakt och bankernas utlåning för att uppskatta Kinas egentliga tillväxt.

I fjol sjönk Kinas energiframställning med 0,2 procent, vilket var den första nedgången sedan 1968 då kulturrevolutionen var i full gång. Dessutom minskade volymen av fraktat gods på landets järnvägar med 11,9 procent under 2015.

Ytterligare tvivel uppstod då det förra veckan meddelades att Wang Baoan, ordförande vid Kinas nationella statistikbyrå, befinner sig under utredning misstänkt för korruption. Som en del av Kinas pågående kampanj mot korruption har en särskild inspektionsgrupp undersökt den nationella statistikbyrån sedan oktober.

Misstankarna offentliggjordes bara en vecka efter att Wang försvarat tillförlitligheten i Kinas ekonomiska statistik. Han kallade siffrorna för ”genuina och trovärdiga” inför media, och försäkrade att statistikbyråns metodologi lever upp till global standard.

Dock åtnjöt statistikbyrån inte särskilt stor trovärdighet ens innan Wang Baoan började utredas för korruption. I en enkät utfärdad av Wall Street Journal i september i fjol, ansåg 96 procent av alla tillfrågade ekonomer att Kinas BNP-siffror inte reflekterade landets ekonomiska tillstånd på ett tjänligt vis.

Ekonomer från bland annat Capital Economics, Barclays Bank, Conference Board och Oxford Economics uppskattade nyligen att Kinas riktiga tillväxt ligger någonstans mellan 4 och 6 procent.

Förra veckan uppskattade även Xu Dianqing, ekonomiprofessor vid Beijing Normal University och University of Western Ontario, Kinas ekonomiska tillväxt under 2015 till mellan 4,3 och 5,2 procent.

Detta genom att skriva ner myndigheternas tillväxtsiffra på 6 procent för industriell produktion, vilken enligt Xu omöjligen kan stämma. Exempelvis noterar Wall Street Journal att Kinas produktion av nästan hälften av 60 viktiga industriprodukter som stål och järnmalm föll under årets första elva månader.

Xu menar också att Kinas industri- och byggsektor under 2015 steg med max 2 procent, men är samtidigt tveksam till om dessa viktiga segment växte över huvudtaget.

Genom att hålla fast vid de officiella siffrorna för tillväxt inom servicesektor (8,3 procent) och jordbruk (3,9 procent), kommer Xu fram till att tillväxten under 2015 omöjligen kan ha varit högre än 5,2 procent och kanske så låg som drygt 4 procent.

Och då ska sägas att även tillväxten för servicesektorn och jordbruket kan ifrågasättas, även om Xu inte har gjort så i sin uträkning.

Den kinesiska ekonomin har under de senaste årtiondena vuxit så snabbt att landets institutioner haft svårt att hänga med i utvecklingen. Detta i kombination med Kinas storlek och icke-transparens gör det svårt att få fram trovärdig statistik även om myndigheterna skulle vilja.

Till exempel har den officiella arbetslösheten legat på 4 procent under ett par årtionden, trots stora svängningar i den ekonomiska utvecklingen. Detta gör det problematiskt, eftersom arbetslöshet och löneutveckling är två viktiga faktorer för att uppskatta tillståndet för konsumtion och servicesektorn i mer utvecklade ekonomier.

Samtidigt rapporterade statlig media i december att lokala tjänstemän i Kinas tre nordöstra provinser fuskat med siffror rörande investeringar och tillväxt under flera års tid.

En kombination av lokala tjänstemän som fuskar med ekonomisk statistik för att bli befordrade, samt dåligt fungerande eller korrupta institutioner, gör alltså att Kinas ekonomiska statistik inte är att lita på.

Det enda som alla verkar vara överens om är att den egentliga tillväxten är lägre än de officiella siffrorna.