Publicerat: Änkekejsarinnan Cixi

I senaste numret av Allt om Historia finns en historisk feature av mig om änkekejsarinnan Cixi, som de facto styrde Kina under Qingdynastins sista epok. Då hon gick ur tiden 1908 tog det bara ett par år innan Kinas sista dynasti föll.

Hennes eftermäle är omtvistat av historiker; var Cixi en bakåtsträvande konservativ kejsarinnan eller en reformist som bidrog till att modernisera Kina? Läs min artikel här nedan, eller i större version via Scribd, för att skaffa dig en egen uppfattning.