Nya utrensningar i Nordkorea

Förra veckan kom rapporter om att Nordkoreas vice premiärminister Choe Yong-gon avrättats på order av landets diktator Kim Jong-un. Anledning: Choe ifrågasatte Kims skogsbrukspolitik.

Detta enligt uppgifter från den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap, som också påpekar att närmare 70 tjänstemän avrättats sedan Kim tog makten i Nordkorea för drygt tre år sedan.

Mycket tyder på att utrensningarna har intensifierats under 2015; bara under årets första fyra månader har Kim beordrat avrättningen av 15 tjänstemän. Bland annat avrättades landets försvarsminister tidigare i år med luftvärnsartilleri för att ha ”varit illojal” mot sin ledare.

Choe Yong-gon har tidigare representerat Nordkorea i handelsförhandlingar med Sydkorea, och utsågs i juni i fjol till en av Nordkoreas sju vice premiärministrar. Enligt BBC var hans befordran ett tecken på att myndigheterna i Pyongyang ville ha ett fortsatt nära samarbete med Seoul.

Den officiella anledningen till Choes avrättning sades vara att han inte åstadkommit några framgångar i sitt arbete. Men nu tros han dödsdom alltså ha berott på något så bagatellartat som meningsskiljaktigheter vad gäller skogsbruk.

Skog- och jordbruk har dock snabbt blivit en viktigare fråga i Nordkorea, som enligt egen utsago nu upplever sin värsta på över ett århundrade. En tredjedel av landets risfält sägs ha torkat sönder de senaste månaderna.

I takt med att Nordkoreas skogsbestånd minskar, upplever landet allt oftare svårigheter med torka, översvämningar eller jordskred på grund av de allt färre träden som håller marken på plats.

Nordkoreas skogsbestånd minskade med 17 procent från 1970-talet till slutet av 1990-talet. Detta för att importen av olja och gödsel minskade drastiskt då Sovjetunionen föll samman. Landet blev då mer beroende av träd som bränsle, och tvingades samtidigt frigöra större ytor för att odla mat.

Minskningen av skogsbeståndet har fortsatt sedan sekelskiftet; enligt Världsbanken var endast 44,95 procent av Nordkoreas yta täckt av träd 2012, jämfört med 57,58 procent år 2000.

Anledningen till detta är att landets utblottade invånare frenetiskt letar i jorden efter minsta material som kan användas till mat eller bränsle.

För att motverka denna illavarslande trend lanserade Kim Jong-un nyligen en kampanj för trädplantering. Kampanjen har emellertid dragit till sig kritik på två punkter.

Till att börja med ifrågasätts kampanjens effektivitet. Men dessutom har kampanjen gett upphov till en maktkamp, eftersom den innebär myndigheter och tjänstemän relaterade till skog och jordbruk fått mer makt på bekostnad av andra departement.

Det är missnöje med denna maktöverföring som kan ha kostat Choe Yong-gon livet.