Kina antar ny ”nationell säkerhetslag”

Veckans viktigaste nyhet vad gäller Kina är utan tvekan den ny nationella säkerhetslag som landets lagstiftande församling antog under gårdagen.

Lagen består främst av en rad svepande formuleringar. Den ger staten rätt att ta till ”alla nödvändiga åtgärder” för att försvara Kinas suveränitet och intressen, exempelvis genom att kontrollera internet ännu hårda för att ”hindra spridningen av olaglig eller skadlig information”.

Vidare uppmanar lagen att nationen ska vara mer vaken på hot från ”dåliga kulturella influenser”, ”onda grupperingar” samt ”kriminell verksamhet i religionens namn”.

De vaga beskrivningarna innebär givetvis att potentiella förövare kan sättas dit för allt mindre ”brott” som lättvindigt kan sorteras in i de ovanstående kategorierna. Detta har väckt kritik från bland annat Amnesty, som kallar lagen ”drakonisk”:

“The vague list of restrictions in the name of national security will make it impossible for people to know what behaviour is actually prohibited and will allow the authorities to prosecute anyone who essentially crosses their ever-moving line of ‘illegal activities’,” said Amnesty’s China researcher William Nee.

Enligt New York Times är detta en av tre nationella lagar som under Xi Jinping syftar till att öka kommunistpartiets kontroll och minska utländskt inflytande. De andra två innefattar statlig reglering av icke-statliga organisationer (NGO:s), samt en lag för att bekämpa terrorism.

Dessa två lagar väntas godkännas snart, men New York Times påpekar att veckans lag om nationell säkerhet är annorlunda:

While those two laws, currently in draft form, have specific details on controlling foreign groups, the national security law is a more abstract statement of principles, aimed at exhorting all Chinese citizens and agencies to be vigilant about threats to the party. Legal scholars and analysts in China say it will probably lead to the security apparatus amassing more power, and to courts employing a broad definition of national security violations.

Detta är bara ett av många steg i ledet som gör livet allt tuffare för kommunistpartiets meningsmotståndare under Xi Jinping.