Bomber, protester och omröstning i Hongkong

Under gårdagen ägde en viktig och omtalad omröstning rum i Hongkongs lagstiftande församling. Den gällde formerna för valet av nästa regeringschef 2017, närmare bestämt den valreform som utlyste protesterna under fjolåret då hundratusentals hongkongbor gav sig ut på stadens gator.

Jag skrev tidigare i dag ett mer utförligt inlägg om denna omröstning på Finansliv:

Förslaget stöds av Kinas kommunistparti och innebär att Hongkongs befolkning ska få välja nästa regeringschef 2017 genom allmänna val – men valet kommer bara stå mellan två eller tre kandidater som Kina nominerar på förhand.

Av de 70 medlemmarna i Hongkongs lagstiftande församling tillhör 27 partier som är för ett ökat mått av självstyre i Hongkong (pro-demokrater). Dessa motsätter sig förslaget med argumentet att ett allmänt val inte är genuint om kandidaterna först utses av Kinas myndigheter.

Vid överlämningen från Storbritannien 1997 lovade nämligen Kina att Hongkongs invånare skulle få välja sin regeringschef i demokratiska val. Pro-demokraterna anser att den föreslagna valreformen inte motsvarar löftet.

De ledamöter i den lagstiftande församlingen som vill närma sig Peking (pekingtrogna) är fler till antalet än pro-demokraterna, och menar att denna valreform är bättre än inga framsteg alls. Sedan överlämningen 1997 har Hongkongs regeringschef utsetts av en valkommitté på knappt 1 200 medlemmar, utan inslag av allmänna val.

De pekingtrogna ställer sig alltså positiva till förslaget att denna kommitté – som i sin tur har nära band till Peking – nu ska utse de ledamöter som allmänheten tillåts rösta på.

Men för att förslaget ska gå genom måste de ha stöd av två tredjedelar av den lagstiftande församlingen. Då ingen av de 27 ledamöter som utgör pro-demokraterna har ändrat sin uppfattning under de debatter som föranlett omröstning så var de givet att förslaget skulle röstas ner.

Mitt under omröstningen bestämde sig majoriteten av de pekingtrogna ledamöterna att lämna salen, varpå förslaget röstades ner med siffrorna 8 för och 28 emot, ett klart dråpslag mot regeringen i Peking och de politiker i Hongkong som vill närma sig Kina.

Omröstningen föranleddes av protester, särskilt under söndagen då ett par tusen demonstranter tågade från Victoria Park till regeringsbyggnaderna för att visa sitt missnöje med förslaget. Flera av de protesterande bar gula paraplyer.

Vidare berättade en pro-demokratisk församlingsledamot för media att han erbjudits motsvarande cirka 100 miljoner kronor för att rösta ja till förslaget. Samtidigt har opinionen vänts – tidigare stödde en majoritet av Hongkongs invånare förslaget, men en ny opinionsundersökning från tre av stadens universitet visade nyligen att en knapp majoritet motsätter sig detsamma.

Under måndagen upptäckte stadens polis också förberedelser till ett attentat som visar på att tålamodet börjar tryta för vissa av Hongkongs aktivister:

I en ännu otäckare incident arresterades tio personer av Hongkongs polis i måndags för att ha förberett ett bombdåd. Händelsen kopplades genast samman med veckans omröstning, särskilt som gruppens mål för dådet låg i närheten av regeringsbyggnaderna.

Myndigheterna förnekade dock en direkt länk mellan de arresterade och onsdagens omröstning. Enligt polis är det endast en av de misstänkta som är medlem av en så kallad ”lokal radikal organisation”.

(…)

National Independent Party är en mindre grupp aktivister som uppmanar till ”revolutionära aktiviteter”, och vidare vill länka samman grupper i Hongkong och Taiwan för att skapa en ny maktbas som motstånd till Kinas inflytande.

Det ser ut som det kan bli obehagligt i Hongkong fram tills valet av ny regeringschef 2017. Läs mitt inlägg på Finansliv för med detaljerad information.