Publicerat: Fjärrvärme glödhett i Kina

12 maj, 2015

Senaste tiden har jag skrivit flera artiklar om miljö och grön energi i Kina. För att komma till rätta med sina enorma miljöproblem har landets myndigheter börjat inse nödvändigheten att effektivisera då det gäller all form av energianvändning, för att på så vis få ner konsumtionen av elektricitet som ju till stor del framställs av kolförbränning.

Ett område där stor effektivisering krävs är fjärrvärme, som värmer upp 500 miljoner kinesiska hem under vinterhalvåret. Den totala ytan bostäder som värms upp är 6,5 miljarder kvadratmeter; en siffra som beräknas öka till 10 miljarder kvadratmeter år 2020.

En av de största förändringarna är att man ska börja beräkna och ta avgifter av själva förbrukningen av elektricitet istället för en byggnads storlek i kvadratmeter. För det ändamålet behövs en miljon mätare installeras bara i Peking – och 100 miljoner nya mätare runt om i Kina.

För att få en bild av marknaden har jag intervjuat företrädare för svenska Termoekonomi som har ett kontor i Peking, samt en kinesisk konsult. Artikeln finns att läsa i senaste numret av Fjärrvärmetidningen, här nedan eller i större version via Scribd.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.