Migrationsverkets utvisning av nordkoreansk pojke överklagas

11 mars, 2015

Jag har tidigare här på InBeijing skrivit flera gånger om Migrationsverkets beslut att i fjol utvisa en nordkoreansk pojke till Kina, där pojken med största sannolikhet kommer skickas vidare till ett hårt straff Nordkorea.

Migrationsverket trodde inte på flyktingpojkens historia och handläggaren avgjorde att han var kines snarare än nordkorean, bland annat på grundval av ljusskygga språktester och bristande kunskaper om nordkoreansk geografi.

Kritikstormen mot beslutet växte – fallet uppmärksammandes i internationell media och i Sverige startade en namninsamling som 80 000 personer skrev under. Migrationsverket vägrade dock emellertid att ändra sitt beslut.

Nu i veckan kom så det glädjande beskedet att Migrationsdomstolen upphävt Migrationsverkets beslut och beviljat en ny prövning av pojkens rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Det betyder alltså att utvisningen är stoppad och att ett nytt beslut kommer tas framöver, då den nya utredningen färdigställts. Pojkens advokat säger till Sveriges radio:

Det är oerhört glädjande att Migrationsdomstolen verkligen beaktat den nya bevisning som har tillkommit. Och att de delar vår uppfattning om de brister som funnit i Migrationsverkets hantering av ärendet.

Migrationsdomstolen kritiserar Migrationsverket för att ha behandlat nya och viktiga uppgifter allt för lättvindigt, och att man krävt pojken på identitetshandlingar trots att sådana inte ges ut till omyndiga nordkoreaner.

En ny utredning kommer sannolikt ta ett par månader, och jag kommer givetvis följa händelseutvecklingen här på InBeijing.

Go toTop