Publicerat: Konfucius återkomst

I nya numret av Modern Filosofi finns en sju sidor lång feature av mig om konfucianismens historia och återkomst i det moderna Kina.

Denna filosofi kallas ofta för ”Kinas statsreligion”, och har i över 2 000 år influerat det kinesiska samhället på flera nivåer. Konfucius läror anammades också av flera grannländer och var en stor anledning till det kulturella inflytande som fick grannstater att betala tribut till Kinas kejsare.

Men efter kejsardömets fall 1911 ansattes konfucianismens läror hårt. Först av krigsherrar, sedan av nationalister och slutligen också av kommunister. Förföljelsen blev som värst under kulturrevolutionen, då Konfucius familjegrav i östra Kina grävdes upp och liken av hans släktingar hängdes upp i träden för allmän beskådning.

De senaste årtiondena har konfucianismen dock återuppstått i Kina, vilket beror på flera anledningar. Bland annat insåg kommunistpartiet efter massakern vid Himmelska fridens torg 1989 att en förenande nationell ideologi behövdes för att ena det splittrade och oroliga landet.

Läs mer om denna utveckling här nedan, eller i större version via Scribd.