1 000 miljarder: Så mycket kostar Kinas kolberoende

Flera försök har gjorts att beräkna kostnaderna och skadorna av Kinas luftföroreningar och beroende av kol. En uppmärksammad rapport i fjol menade att invånare i norra Kina lever 5,5 år kortare än sina landsmän i söder på grund av den utbredda koleldningen.

Ytterligare en undersökning pekade på en chockartad andel spädbarn med fysiska defekter, samt barn med inlärningssvårigheter, i områden som är särskilt förorenade. Vidare har lungcancer i Kina under de tre senaste årtiondena ökat med 465 procent, och är i dag den vanligaste av alla dödsorsakerna i kinesiska städer.

Vad gäller rena ekonomiska skador så finns flera rapporter, varav en omfattande som sätter kostnaden för luftföroreningarna i Peking med omnejd till 125-250 miljarder kronor. Det vore i så fall upp till 6,7 procent av områdets BNP – vilket de facto gör den koleldade tillväxten nästan helt värdelös.

Nu har två toppuniversitet i Peking just släppt en ny rapport tillsammans med Kinas akademi för miljöplanering, där man försöker uppskatta kolanvändningens skador i såväl människoliv som pengar.

Rapporten uppskattar att 670 000 kineser dör varje år på grund av smog från kol, samt att den totala extra kostnaden för att använda kol i Kina uppgår till 260 yuan (drygt 280 kronor) per ton.

Människoliven, inklusive behandlingar för sjukdomar direkt relaterade till smogen, uppskattas kosta 166 yuan per använt ton kol. Resterande 94 yuan utgörs av vattenföroreningar, landsättningar och andra miljöskador.

Kina konsumerade i fjol 3,6 miljarder ton kol, vilket alltså innebär kostnader för hälsa och miljö på över 1 000 miljarder kronor.

Men många bedömare anser att kostnaderna borde vara ännu högre, skriver SCMP:

Li Guoxing , from Peking University’s School of Public Health, said the full impact of coal use was still underestimated as the study did not take into account medical costs associated with other pollution-induced diseases such as asthma.

”The health cost [of the study] is only based on the premature death figures due to the limitations of our research data,” said Li. ”It could be way higher if we also include medical costs for other chronic illnesses.”

(…)

Teng estimates there would be a further cost of 160 yuan per tonne, on top of the 260 yuan calculated in the study, if the long-term social impact of climate change from coal burning were considered.

Kostnader för kroniska sjukdomar och klimatförändringar skulle alltså få kostnaden för koleldningen att bli ännu högre. Återstår bara att se om denna rapport kommer göra någon betydande skillnad i Kina energi- och miljöpolitik.