Publicerat: Kinas president stärker sin makt med utrensningar och personkult

I veckans nummer av nyhetsmagasinet Fokus finns en längre artikel av mig om den starka position som Kinas president Xi Jinping har skaffat sig själv genom utrensningar och personkult.

Sedan han tog makten för snart två år sedan har över 200 000 politiker och tjänstemän straffats av partiets disciplinnämnd. De flesta fallen handlar om korruption, och det som är mest värt att uppmärksamma är inte antalet tjänstemän utan den höga rang på de politiker som blivit straffade.

I artikeln skriver jag bland annat om hur såväl en av Kinas tidigare högsta militärer Xu Caihou, som landets tidigare säkerhetschef Zhou Yongkang som kallats ”Kinas mäktigaste man” åkt dit:

Redan innan Xi blev president underströk han i flera tal vikten av att bekämpa Kinas epidemiska korruption genom att sätta dit såväl »flugor« som »tigrar«, kinesiska epitet på låga respektive höga tjänstemän. Detta är ett mantra som också föregående presidenter rabblat till förbannelse – skillnaden med Xi var att han tydligen menade allvar.

I augusti i år blev det nämligen officiellt att den största tigern av dem alla arresterats och nu utreds för korruption. Det handlar om Zhou Yongkang, landets tidigare säkerhetschef som satt i politbyråns stående utskott – Kinas högsta politiska församling – mellan 2007 och 2012. Han hade under dessa år full kontroll över bland annat polis, säkerhetsstyrkor, domstolar, fängelser och rättsväsende. Zhous departement för inre säkerhet hade större budget än landets militär, vilket fick Financial Times att 2012 kalla honom för »Kinas mäktigaste man«.

Vidare tar jag upp de delade meningar som råder mellan Xi Jinpings själva syfte med kampanjen. Vill han reformera partiet och landet på allvar, eller är han främst intresserad av att stärka sin egen makt?

För samtidigt som korrupta politiker med all rätt åker dit, så har Xi Jinping gått tufft fram mot människorättskämpar och ytterligare ökat restriktionerna på internet och i media. Han har gjort klart att det inte kommer bli tal om några ”västerländska reformer” under hans tid vid makten.

Dessutom verkar personkulten ha återuppstått under Xi Jinping, en företeelse som inte varit aktuell i Kina sedan Mao Zedongs dagar, då dyrkan av Mao till slut ledde till den fruktansvärt destruktiva kulturrevolutionen.

Sammantaget gör detta att Xi Jinping i dag beskrivs som den mäktigaste ledaren i Kina sedan Deng Xiaopings dagar. Kina och världen väntar nu med spänning på vad han ämnar göra med sin makt.

Nu vill jag också be er läsare om hjälp! Gå in och läs artikeln på Fokus hemsida, och se till att dela den via Facebook och Twitter. På så vis ökar antalet läsare av artikeln, och intresset hos Fokus att även i framtiden publicera längre reportage om kinesisk politik och samhälle. Tack!