Publicerat: Arbetsrätt och strejker i Kina

I det aktuella numret av Arbetet (tidigare LO-tidningen) finns en feature av mig om arbetsrätt och strejker i Kina.

Artikeln tar upp tre olika fall som på senare tid väckt uppmärksamhet vad gäller facklig verksamhet i Kina.

Det första gäller en pågående rättstvist mellan Walmart och före detta anställda som sparkats utan varsel eller avgångsvederlag:

Med två veckors varsel fick 135 anställda vid Walmart-butiken i Chengde i mars i år veta att deras arbetsplats skulle stänga. Som vanligt erbjöds ingen kompensation. Men denna gång överraskades Walmart av en man vid namn Huang Xingguo, som organiserade sina kollegor och krävde avgångsvederlag.

Kassören Huang var vald att representera butikens arbetare via det lokala förbundet av ACFTU, Kinas statliga fackförening. I slutet av maj avvisade Huang å arbetarnas vägnar Walmarts erbjudande om en kompensation på 3 000 kronor per person. Fallet är nu i domstol, och arbetarna fortsätter blockera affärens ingång tills överenskommelse nås.

De andra två fallen gäller en strejk vid en skofabrik som nyligen engagerade hela 40 000 arbetare, samt en mindre protest vid en möbelfabrik där deltagarna nu riskerar flera års fängelse.

Strejker och protester har de senaste åren blivit allt vanligare, och det råder inget tvivel om att Kinas arbetare blivit mer måna om sina rättigheter.

Men samtidigt råder förbud mot att organisera sig fackligt utanför ACFTU; det statliga och allsmäktiga fackförbund som ofta tar arbetsgivarens parti och sätter käppar i hjulet för sina medlemmar.

Som en konsekvens har många fristående organisationer och NGO:s dykt upp för att ta vara på arbetarnas rättigheter. Detta gillas inte av myndigheterna, som i samband med strejken vid skofabriken arresterade flera advokater och rådgivare:

Arbetaren berättar hur polisen attackerade och arresterade demonstranter redan med början den 14 april. Då ACFTU kom för att medla den 22 april stängde polisen fabriksdörrarna, och arbetsgivaren tog bort maskinerna för instämpling. Den intervjuade misstänker att de tre parterna verkade i samspel för att sätta press på arbetarna.

Värt att notera är att de strejkande verkar behandlas olika beroende på vad de har för arbetsgivare. Representanten som organiserar motståndet mot Walmart hyllas i inhemska medier som en hjälte, medan arbetaren som tros ha hållit i protesterna vid en kinesisk möbelfabrik riskerar upp till fem års fängelse.

Hela artikeln finns att läsa via Arbetets hemsida.