Publicerat: MH370 – hur försäkrar man ett flygplan?

I det aktuella numret av Finansliv finns en artikel av mig angående det omskrivna flygplanet MH370 från Malaysia Airlines, som ju försvann spårlöst på resan Kuala Lumpur-Peking.

Jag reder där ut försäkringsfrågan, då olyckan innebär flera miljarder kronor i utbetalningar till anhöriga genom stämningar av såväl Malaysia Airlines som Boeing.

Reglerna är dock oklara vad gäller ersättningar vid flygplansolyckor, eftersom det ofta handlar om passagerare från flera olika nationaliteter som förolyckas i internationellt luftrum.

Även vad gäller MH370 så verkar det som att amerikanska anhöriga kommer få mer pengar än kinesiska eller malaysiska:

Malaysia Airlines har undertecknat Montreal-konventionen, som upprättades 1999 just för att hantera multinationella olyckor inom flygindustrin. Enligt denna är Malaysia Airlines skyldiga att kompensera varje passagerares anhöriga med ett minimibelopp på 176 000 dollar.

Konventionen ger även de anhöriga rätt till stämningsansökningar i upp till fem länder; Det land som flyget avgick från, landet dit flyget var på väg, det land där flygbolaget har sitt säte, landet där biljetten köptes, samt hemlandet för varje individuell passagerare.

För majoriteten är det alltså domstol i Kina eller Malaysia som gäller. Men för de som kan stämma flygbolaget i USA kan ersättningen bli högre.

– Det innebär att ett kinesiskt liv värderas mindre än ett amerikanskt liv, vilket är orättvist och kommer skapa problem, sade advokaten Floyd Wisner till CNBC.

Medan anhöriga i Kina kan få nöja sig med minimibeloppet, kan de i USA få ersättning på upp till 10 miljoner dollar. I USA finns nämligen fler advokater som kan hantera denna sorts olyckor. De är skickligare på att använda rättsystemet för att begära ersättning för exempelvis förlorad arbetsinkomst bland passagerarna, som dessutom ofta är högre i USA än i Kina och Malaysia, påpekar Wisner.

Andra följder som olyckan fått är att Malaysia Airlines står på randen till konkurs, och att försäljningen av reseförsäkringar i Asien och Mellanöstern skjutit i höjden, särskilt vad gäller försäkringar som inkluderar ersättning vid terroristdåd.

Läs artikeln i PDF från magasinet här nedan, eller en ännu längre version av texten via Finanslivs hemsida.