Publicerat: Kina går från plast till högteknologi

I det senaste numret av Arbetet finns ett reportage av mig från Kina, om hur landets tillverkningssektor har gått från billiga plastleksaker till avancerade varor som datorer och smartphones.

Denna utveckling är en medveten satsning från myndigheternas sida, som vill öka marginalerna inom tillverkningen, och få en allt större del av landets ekonomi att utgöras av inhemsk konsumtion.

Ökat välstånd och ändrad demografi efter enbarnspolitiken ger också denna utveckling en ordentlig skjuts. Dagens unga kineser är helt enkelt inte villiga att arbeta med samma dåliga villkor som tidigare.

Många unga har nu en ordentlig utbildning; en av dessa intervjuar jag i artikeln, nämligen ingenjören Xiao Fengjun. Han berättar om hur han kom från landsbygden och började arbeta på ett internetföretag i Peking.

Hela reportaget kan läsas här nedan, i större version via Scribd, eller som fulltext via tidningen Arbetets hemsida.

Just denna artikel torde vara av intresse för alla som vill vet mer om Kinas historia. Läs hela uppslaget här nedan, eller i större version via Scribd: