Publicerat: Framtiden på världens största elmarknad

I senaste numret av energimagasinet ERA, finns ett tre sidor långt uppslag av mig angående tillståndet och framtiden på Kinas elmarknad.

Det är mer spännande än det låter. State Grid Corporation of China är världens sjunde största företag enligt Fortune 500, med 1,5 miljoner anställda och över en miljard kunder.

Men detta energiföretag, som har en monopolställning i Kina, är ett av landets statliga jätteföretag som nu ska monteras ner, då de nya ledarna vill göra den kinesiska ekonomin mer marknadsorienterad. Liksom många andra statliga bolag i Kina, plågas State Grid av korruption och ineffektivitet.

För ett par år sedan gick Kina om USA som världens största energikonsument, men trots detta är man mitt uppe i en enorm utbyggnad av landets kraftnät.

Fram till 2017 ska 600 miljarder kronor spenderas på 20 000 kilometer högspänningsledningar, som ska föra ström från landets resursrika västra delar, till de provinser i öst som konsumerar merparten av energin.

Detta jätteprojekt hindrar en uppstyckning av State Grid, och kommer kanske istället att konsolidera företagets maktposition i Kina. Samtidigt uttrycker kritikerna oro för att projektet inte genomförs med omsorg, och jämför utbyggnaden av kraftnätet med den rasande expansionen av snabbtåg, som slutade i tragisk dödsolycka efter att det tullats på säkerheten.

Frågan om Kinas elnät är otroligt viktig, eftersom energiförsörjningen är vital för landets fortsatta ekonomiska tillväxt.

Läs artikeln här nedan, eller i större version via Scribd: