Obama träffade Dalai Lama trots varningar från Kina

Under fredagen tog Barack Obama emot Dalai Lama för ett 45 minuter långt möte i vita huset. Där uttryckte han starkt stöd för mänskliga rättigheter bland tibetaner i Kina, och de båda uttryckte även tillsammans sitt hopp om att en dialog mellan kinesiska myndigheter och Dalai Lamas representanter ska återupptas.

Redan på förhand försökte Kina få Obama att ställa in mötet med Dalai Lama, och varnat för att det skulle ”allvarligt skada” relationen mellan de båda länderna.

Efter mötet tillkallades USA:s chargé d’affaires av Kinas vice utrikesminister för en utskällning, där viceministern bland annat uttryckte ”stor indignation och resolut motstånd” å Kinas vägnar.

Kinas utrikesministerium meddelade också att situationen med Tibet är en kinesisk inrikespolitisk fråga, som USA inte har rätt att ”lägga sig i”.

heres-a-photo-of-obama-meeting-with-the-dalai-lamaKänsligt möte

Tongångarna är nästan en upprepning av då Obama mötte Dalai Lama i februari 2010 och juli 2011.

Men det finns en betydande skillnad; mötet i februari 2010 skulle egentligen ha ägt rum i oktober 2009, men sköts upp på grund av att inte uppröra kineserna just innan Obama skulle besöka Kina.

Även detta år planerar Obama att åka till Kina, närmare bestämt i november, vilket ju ligger en bra bit fram i tiden.

Dock är det inte vita huset som bjuder in Dalai Lama – tvärtom är det laman som hör av sig till amerikanerna med sin resplan, varpå de tar ställning till om tidpunkten är lämplig eller inte.

Samtidigt säger källor till New York Times att det denna gång inte vore aktuellt för USA att skjuta på mötet, även om Obamas resa till Kina låg närmare i tiden:

Enligt analytiker visar detta på att USA har intagit en tuffare utrikespolitisk ställning mot Kina, vilket i mångt och mycket hör samman med att man inte vill vika ner sig inför Kinas allt mer aggressiva handlingar i sydkinesiska havet, skriver New York Times:

But this time, in contrast to previous meetings, the White House seemed unruffled by the diplomatic repercussions of the visit by the Tibetan spiritual leader, which comes as the United States is taking a firmer line with China on a range of territorial disputes with its neighbours.

(…)

Even if Mr. Obama was going to China sooner than November, a senior administration official said, it would not have gotten in the way of a meeting. The White House, the official said, has concluded that pulling its punches with Beijing does not produce useful results.

USA ser alltså ingen anledning att inte träffa Dalai Lama – särskilt som det trots Kinas varningar är osannolikt med konkreta repressalier. New York Times lägger till att amerikanska presidenter har träffat Dalai Lama regelbundet sedan George Bush den äldre.

En taleskvinna för USA:s nationella säkerhetsråd understrykte att USA inte stödjer ett självständigt Tibet; ett krav som till och med Dalai Lama gjort avträdde på, trots att han fortfarande kallas för ”separatist” av kinesiska myndigheter.

Säkerhetsrådet menade istället att Obama träffade Dalai Lama i egenskap av dennes status som internationell religiös och kulturell ledare, och att USA är oroade över de allt sämre läget för mänskliga rättigheter i Tibet.

På drygt två år har över 100 tibetaner satt eld på sig själva, efter att de upplevt begränsningar i sin utövning av religion, kultur och levnadssätt.