Phonemica: Projekt för att rädda Kinas 3 000 dialekter

För er av InBeijings läsare som är intresserade av det kinesiska språket, så borde projektet Phonemica vara fascinerande.

Phonemica grundades av två amerikanska lingvistiker, med syfte att spela in så många som möjligt av Kinas över 3 000 olika dialekter, innan de försvinner för gott.

I dagens Kina standardiseras nämligen mandarin allt snabbare som nationellt språk, på bekostnad av regionala dialekter, som glöms bort i takt med att den unga generationen flyttar till storstäder eller prioriterar studier och arbetsliv.

Så för att dokumentera dialekterna, förlitar sig Phonemica på hundratals volontärer som spelar in enkla historier från Kinas alla hörn, vilka sedan läggs upp på internet och översätts till kinesiska tecken, engelska, det kinesiska ljudalfabetet pinyin samt det internationella fonetiska alfabetet.

Det ambitiösa projektet har pågått helt på ideell basis, men nyligen samlade Phonemica in en mindre summa pengar via crowdfunding, och en av dess två upphovsmän säger att han är beredd att arbeta i tio år för att försöka få in så många dialekter som möjligt.

Den som tycker projektet är beundransvärt har även möjlighet att hjälpa till, antingen genom att spela in historier eller hjälpa till med att översätta dem.

Phonemica har nyligen fått uppmärksamhet i flera utländska medier som Wall Street Journal, South China Morning Post och The Atlantic, där en av projektets initiativtagare talar om kinesiskans historia, och varför just mandarin av alla dialekter blev nationellt språk:

Even at the founding of the Republic of China in 1911, the Mandarin dialects were more widely spoken than those of other languages. The dialects of places like Manchuria, Sichuan Province, Yunnan Province, and Gansu Province are ultimately Mandarin dialects, thanks to different military campaigns into those regions over the past few centuries.

phonemicaPhonemicas förstasida, komplett med karta där inspelade dialekter markeras ut