Invånare i Hongkong olyckligare än kineser

Hongkongs skinande skyskrapor, stränder och effektiva transportsystem får ofta utomstående att se på staden som ett paradis att leva i. Men sanningen är en helt annan.

En ny undersökning som South China Morning Post låtit Ipsos utföra, visar nämligen tydligt på hur invånare i Hongkong är mycket olyckligare och mer bekymrade än folk som bor på det kinesiska fastlandet.

Främst är det långa arbetsdagar och dålig lön som bidrar till missnöjet i Hongkong, men även dåliga relationer med såväl familj som kollegor spelar in.

Som underlag till rapporten intervjuade Ipsos sammanlagt 2 400 personer i Hongkong, Peking, Shanghai, Guangzhou, Xian, Shenyang, Chengdu och Wuhan.

På frågan huruvida man känner sig glad, svarade bara 40 procent av Hongkongs invånare ja, medan motsvarande siffra i Peking och Shanghai ligger på omkring 70 procent.

Dessutom var det mindre än en fjärdedel av invånarna i Hongkong som höll med om att deras livskvalité förbättrats de senaste åren, jämfört med 66 procent på det kinesiska fastlandet.

Dr Ma Ngok, statsvetare på Chinese University of Hong Kong, säger till South China Morning Post att resultaten inte är överraskande:

”Hong Kong’s happiness is lower than most places in the world,” he said. ”Life is hard and it is a very stressful city. A lot of people are unhappy with living standards and the air quality.”

Skillnaden i livsstil mellan Hongkong och Kina är särskilt tydlig vad gäller lön och arbete. Endast 22 procent av Hongkongborna var nöjda med sin lön, jämfört med 42 procent i Kina.

I Hongkong jobbade de svarande i genomsnitt 48 timmar i veckan, jämfört med 41,5 timmar i veckan i Kina.

Missnöjet verkar även fostra ansträngda relationer med familj och vänner. Bara 44 procent av de tillfrågade i Hongkong kommer bra överens med sina familjer, jämfört med 81 procent i Kina. Liknande skillnader sågs även i relationerna med vänner och kollegor.

Sammantaget fick Hongkong 5,63 på en skala till 10 över ”total satisfaction level”, medan de sju kinesiska städerna alla låg mellan 6,85 och 7,24.

Det enda Hongkongborna var mer nöjda med än fastlandskineser, visade sig vara sjukvård och matsäkerhet. Till och med luftföroreningarna väcker mer irritation i Hongkong än i Kina, trots att problemet är större i många kinesiska städer.

400488918c0bcab40c4b82a271bd0d9bGrafik från South China Morning Post