Kinas grundskolor ger kurser i ”manlighet”

Medan man i Sverige oroar sig över allt sämre resultat i den årliga Pisa-undersökningen, ser man i de kinesiska grundskolorna helt andra bekymmer.

En låg- och mellanstadieskola i Peking har nämligen infört klasser i maskulinitet, där skolans pojkar ska lära sig att bli riktiga män. Pojkarna får nu bland annat bestiga klätterväggar och lära sig hur man använder vapnet nunchaku på bästa sätt.

Kurserna har införts på initiativ av skolans rektor, som upptäckt att pojkarna var blyga, överkänsliga för fysiska skador samt i vissa fall mobbades av skolans flickor. Rektorn citeras av China Radio International:

’We have to teach these school boys how to be more masculine and how to behave like a real man,’ said Chen. The primary school has thus set a number of physical courses for the boys. ’We are planning to introduce some intense activities in the future, such as wrestling and rugby.’

Denna skola i Peking är inte ensam om att känna nödvändigheten av att locka fram pojkars manlighet. I oktober i år kom det fram att en förskola i Shanghai infört liknande klasser, där pojkar i åldern 4-5 år skulle lära sig egenskaper som mod och ansvar.

Pojkarna fick därför träna kung-fu och leka med plastsoldater, samtidigt som den kvinnliga rektorn sade till statlig media:

On the first day during a new school year, most of the children who are crying were boys. Besides, boys need more time to adapt themselves to a new environment compared to girls. Unlike girls, boys need more physical activities they can do with their hands.

Se en video från förskolan i Shanghai nedan: