Ännu en läkare dödad av patient på Kinas oroliga sjukhus

De två senaste veckorna har sex allvarliga attacker mot sjukhuspersonal rapporterats runt om i Kina. En läkare i provinsen Zhejiang höggs till döds 25 oktober, efter att en patient varit missnöjd med sin behandling.

Fyra dagar tidigare ådrog sig en läkare i Guangdong ett skadat öga och en brusten mjälte, sedan tålamodet runnit över hos de anhöriga till en patient som inte fick plats på sjukhusets intensivavdelning.

I samband med dessa händelser rapporterade inhemsk media att varje kinesiskt sjukhus i snitt upplever en attack mot sin personal varannan vecka. Men dessa två på kort tid allvarliga attacker fick landets premiärminister Li Keqiang att förra veckan uttala sig.

Li sade att man tar problemet på största allvar, och uppmanar olika myndighetsdepartement att vidta åtgärder för att ”öka den medicinska säkerheten”. Centralregeringens nationella hälsokommission har under tiden utfärdat rekommendationer om att landets sjukhus ska anställa en säkerhetsvakt per 20 sjukhussängar, och att vakter bör utgöra minst tre procent av ett sjukhus personalstyrka.

kina sjukhusAnhöriga vakar noga över patienter på kinesiska sjukhus – ofta med fara för själva personalens hälsa

Men våld på kinesiska sjukhus är knappast något nytt. Antalet attacker har enligt myndigheterna ökat med cirka 23 procent per år sedan 2002. I november i fjol skrev jag en artikel om detta ämne här på InBeijing, efter att en läkare huggits ihjäl med yxa vid ett sjukhus i Tianjin.

Tidigare under fjolåret hade en 17-årig patient mördat sin läkare med en fruktkniv, varpå gärningsmannen mött stor sympati på Kinas internet, där nästan tre fjärdedelar av de svarande vid en undersökning på Folkets dagblad sade sig vara glada över att höra nyheten.

Kinas hälsomyndighet slutade 2006 föra statistik i antalet attacker mot kinesisk sjukhuspersonal 2006, då 5 519 anställda uppgavs ha skadats till följd av våld på arbetsplatsen.

Enligt statliga tidningen China Daily utfördes dock över 17 000 våldsdåd vid Kinas sjukhus år 2010, och enligt Time var det över 20 doktorer som 2009 dödades eller skadades allvarligt av arga familjemedlemmar som var ute efter hämnd på grund av missnöje med vården.

Med anledning av de senaste veckornas händelser listar Sinosphere en rad anledningar till det utbredda våldet vid Kinas sjukhus; höga vårdkostnader, långa väntetider, korta mottagningstider, korruption och en utbredd allmän misstro mot sjukhusens organisation.

Det finns också en okunskap bland många av Kinas invånare, som inte vet vad som är realistiskt att förvänta sig för resultat från olika sorters vård, vilket särskilt leder till ilska om man spenderar en stor del av sina sparpengar utan synbara resultat.

Medan det är våld vid större sjukhus som vanligtvis får mest uppmärksamhet, så är är problemen enligt myndigheterna allra störst vid små sjukhus i mindre städer. Här uppstår oftare missnöje på grund av okvalificerad personal eller knapphändig utrustning, eftersom Kinas sjukvårdspolitik går ut på att koncentrera mycket av resurserna till de större städerna.

Ekonomiska faktorer sätter även press på sjukhusen, vilket utan tvivel drabbar patienterna. Under sent 1980-tal stod regeringen för 60 procent av investeringarna vid landets sjukhus, men i dag bidrar de endast med 20 procent, och resterande 80 procent måste sjukhusen själva täcka med hjälp av vinster.