Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 41

14 oktober, 2013

Veckan som passerat har inte bjudit på några särskilda kioskvältare vad gäller nyhetsläget i Kina.

Intressant att notera hur myndigheterna här är såväl skadeglada som nervösa inför de politiska problem som pågår i USA. Denna vecka har i alla fall statliga nyhetsbyrån Xinhua tagit tillfället i akt att ifrågasätta USA:s politiska system, och menar att vi måste skapa en värld som är mindre beroende av den ”hypokrati” som pågår i USA.

The Economist uppmärksammar även denna vecka Kinas största miljöhot – jag rent av kanske det största av alla hot mot Kinas fortsatta utveckling – nämligen bristen på rent vatten.

För att kontinuerligt hålla dig uppdaterad om vad som händer kring Kina, se till att följa InBeijing på Twitter och Facebook!

VECKAN SOM GICK: NYHETSBREV FRÅN KINA/ASIEN V. 41

EKONOMI & HANDEL

China Shadow Banking Sector may Hit $3.35Trl, Says Govt. Think Tank – Enligt en statlig kinesisk tankesmedja kan Kinas så kallade ”skuggbanker” omsätta motsvarande 20 biljoner (20 000 000 000 000) kronor årligen. Skuggbankerna är en riskfylld biprodukt av Kinas statliga banksystem, och sysslar med utlåning under bordet som involverar såväl företag som privatpersoner. Siffran, som enligt tankesmedjan ökat särskilt fort sedan 2010, är en tredjedel högre än kinesiska myndigheters officiella uppskattning.

American Execs Say China is Getting Expensive, and Profitable – En undersökning bland amerikanska chefer i Kina, visar att dessa nu ser ökade kostnader som den största utmaningen med sin verksamhet här. Detta beror på de snabbt stigande personallönerna, som i många fall ökat med över 10 procent årligen. Wall Street Journal noterar en förändring, då cheferna i samma undersökning tidigare år listat möjligheten att hitta kompetent personal som den största utmaningen. Trots detta uppger 90 procent av cheferna att deras verksamhet i Kina nu är lönsam, vilket är den högsta siffran sedan undersökningen startade.

The new gas guzzler – I veckan gick Kina förbi USA som världens största oljeimportör; en position som USA hållit flera årtionden i sträck. Kinas ökade behov av olja går givetvis hand i hand med landets ekonomiska utveckling, och faktumet att dess statliga företag investerar allt mer i oljerika länder i Afrika och Centralasien. Man spår därför att Kina kommer dryga ut denna ”ledning”, och år 2020 importera 9,2 miljoner fat olja per dag, jämfört med 6,8 miljoner för USA. Financial Times påpekar dock att USA:s ökade inhemska oljeutvinning också är en stark faktor till tronskiftet.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER

Shut down the government? Taiwan lawmakers duke out disputes – I Taiwan har myndigheterna en annorlunda metod än i USA att reda ut meningsskiljaktigheter – man slåss. LA Times skriver att tre stora slagsmål ägt rum i regeringsbyggnaderna sedan i mitten av juni, och publicerar även videos från dessa. Det handlar om dussintals regeringsledamöter som går bärsärk mot varandra, och vid något tillfälle även drar upp skjortärmen för att spänna sina biceps. Bråken har gällt allt från relationer med det kinesiska fastlandet, till huruvida Taiwans fjärde kärnkraftsreaktor bör byggas färdigt.

Li Tianyi Sentencing Is Small Step for Chinese Women – I skuggan av rättegången mot Bo Xilai, har ytterligare ett stort och viktigt rättsfall ägt rum i Kina. Det handlar om en gruppvåldtäkt där en av de inblandade heter Li Tianyi, och är son till två underhållare med hög rang inom Kinas militär. Li är sedan tidigare känd för att ställa till bråk och försöka komma undan med hänvisning till sina föräldrars kontakter, och därför uppmärksammades detta fall särskilt noga på landets mikrobloggar. Det relativt hårda straffet – 10 års fängelse – är enligt NY Times i detta fall särskilt viktigt, eftersom det kan användas som referens om liknande brott begås i andra delar av Kina.

Chinese state media calls for ‘de-Americanised’ world after US shutdown – I sviterna av det amerikanska budgetbråket, skrev kinesisk statlig media i veckan att det är nödvändigt att skapa en värld som inte är lika beroende av USA än vad som varit fallet sedan andra världskrigets slut. Det är helt enkelt inte rimligt att omvärldens ve och väl avgörs av en nation som är ”präglad av hypokrati”, nu då det visar sig att det politiska system som USA ofta själva berömmer, visar sig inte fungera, menar nyhetsbyrån Xinhua. Man erbjöd dock inga detaljer om hur en sådan jämlik värld skulle kunna uppnås.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

China arrests 110 in Xinjiang for spreading online rumours – I Kinas oroliga muslimska provins Xinjiang, har myndigheterna på senare tid gått på offensiven även på internet. Sedan i somras har över 400 personer utretts för misstankar om att uppmuntra till jihad, varav 110 har arresterats och ytterligare 164 varnats. BBC citerar statlig media som menar att de senaste årens ökade internetanvändning i Xinjiang, lett till att många missbrukat nätet för att sprida extremistiskt religiöst material. Enligt en muslimsk exilgrupp handlar det om att massarresteringar för spridning av material som blott visar sanningen av kinesiskt förtryck mot lokala seder och bruk.

Twitter and its plans for China – The Next Web utredde i veckan grundligt Twitters möjligheter att ta sig in på den kinesiska marknaden, och om man i så fall skulle lyckas. Twitter har varit blockerat i Kina sedan 2009, men uttalanden från företagets ledning på senare tid gör gällande att man i alla fall kikar på marknaden här. Men de hårda tag som Kina tagit de senaste månaderna för att kontrollera framför allt de inhemska mikrobloggarnas innehåll, gör det osannolikt att Twitter inom den närmsta framtiden skulle tillåtas. Dock finns det redan miljontals användare – kanske så många som 35 miljoner – av Twitter i Kina som går runt censuren via olika slags VPN-tjänster.

China to train 250,000 journalists before they get work passes – Kina håller just nu på att fortbilda 250 000 journalister som ytterligare ett steg i ledet att förfina innehållet i de inhemska medierna, skriver Times of India i veckan. Utbildningen ska innefatta ”riktlinjer” vad gäller censur och tillåtet innehåll. Redan sedan tidigare får journalister utbildning i patriotism, och bär under vissa dagar och moment till och med militäruniformer.

ENERGI & MILJÖ

Water: All dried up – The Economist skriver denna vecka ett par artiklar om den akuta situationen gällande Kinas vattenförsörjning. Såväl grundvatten som antal floder har minskat drastiskt de senaste åren, på grund av slöseri och subventionerade vattenpriser. Mycket av det vatten som finns kvar är dessutom så förorenat att all kontakt med det kan vara skadligt. Särskilt i landets torra, norra delar står tillgängligt vatten per person långt under de nivåer som internationellt bedöms akuta. Och istället för att ta itu med slöseriet, planerar Kina nu att leda om vatten från söder till norr med hjälp av en enorm kanal.

Beijing shuts down highways, airport in fight against smog – De senaste två veckorna har Peking (återigen) drabbats av allvarliga luftföroreningar. Mätaren av de skadliga partiklarna PM 2,5 har flera gånger letat sig upp över nivåer där WHO avråder människor att vistas utomhus. För att få ner dessa värden tog myndigheterna i veckan till desperata åtgärder; enligt Autoblog Green stängdes sex motorvägar mellan Peking och andra stora städer tillfälligt ned, och 47 flygavgångar ställdes in. Artikeln bjuder också på en rad fruktansvärda bilder inifrån smogen.

Powerful evidence Hong Kong officials just don’t care about pollution – Det är inte bara Peking som har problem med föroreningar, även i Hongkong har luften de senaste åren blivit betydligt sämre. En arg artikel i South China Morning Post menar att myndigheterna trots sina löften är helt likgiltiga inför problemet. Istället för att vidta några åtgärder mot exempelvis den allt värre trafiken, nöjer sig politikerna med att skylla på att smutsen driver över från södra Kinas fabriker, menar SCMP. Med grafik och diagram visar man dessutom att stadens luftföroreningar, tvärtemot politikernas påståenden, främst är ”hemmagjorda”.

SAMHÄLLE, KULTUR OCH HÄLSA

94 year old woman sues children for not taking care of her – En 94 år gammal kvinna stämde nyligen sina barn för att inte ta hand om henne tillräckligt bra. Denna sorts rättsfall tros i framtiden bli allt vanligare, på grund av enbarnspolitiken, och särskilt som en äldre kvinna i december i fjol fick rätt i rätten mot sina barn i ett liknande fall. Till saken hör dock att den 94-åriga kvinnans båda barn själva är gamla och extremt fattiga, och därför inte har råd eller möjlighet att ta hand om sin mor även om de hade velat. Utfallet blev att kvinnan nu kommer köras av myndigheterna mellan sina barn var fjärde månad, och få en utökad pension på 60 kronor i månaden.

China’s women professionals challenge workplace inequality – En ny studie visar att kinesiska kvinnor känner sig mer diskriminerade på arbetsplatsen i dagens tuffa marknadsekonomi, än vad var fallet för 20 år sedan. South China Morning Post sammanfattar en rad rapporter och fall där kvinnor nekats jobb på grund av sitt kön, eller fått sina löner sänkta då de blivit gravida. En anledning till detta sägs vara att nyblivna mödrar enligt kinesisk lag har rätt till 14 veckors betald mammaledighet. En annan anledning är invanda mönster och traditioner, som gör gällande att kinesiska kvinnor ska vara tysta, väluppfostrade och gifta sig tidigt.

You are falling short of your ’crazy quota’, Zhengzhou officials warned – Förra året infördes reformer i den kinesiska mentalsjukvården, som bland annat skulle förbättra patientens villkor och förbjuda vård mot dennes vilja. En bieffekt av dessa reformer är dock att sjukhus och myndigheter har tilldelats en kvot angående antalet patienter som ska registreras som mentalsjuka, som i dagsläget skrivs till 0,3 procent, och som ska öka till 0,5 procent år 2015. South China Morning Post intervjuar personal i provinsen Henan, som har blivit tillsagda att registrera 71 patienter som mentalsjuka, men som i dagsläget bara lyckats hitta 12.

Go toTop