Kinas myndigheter listar landets 10 skitigaste städer

Kinas regering börjar nu skrida till verket för att få bukt med landets ökända luftföroreningar.

Förra veckan släppte myndigheterna en ”clean air action plan”, där de tre industriella områden kring Peking, Shanghai och Guangzhou uppmanas minska nivåerna av skadliga luftpartiklar av typen PM 2,5 med 25, 20 respektive 15 procent senast 2017.

I dag skriver så South China Morning Post även om hur vice premiärminister Zhang Gaoli i går klargjorde att myndigheterna kommer offentliggöra en månatlig lista, över de 10 bästa och de 10 sämsta städerna i Kina vad gäller luftkvalitén.

Det handlar alltså om klassisk ”name-and-shame”, för att sätta extra press på förbättringar från lokala politiker.

Detta skedde i samband med att man under gårdagen också offentliggjorde de första provinsiella målen vad gäller nedskärning av kolanvändningen.

De fyra områdena Peking, Shanghai, Hebei och Shandong beordras minska sin kolanvändning med totalt 83 miljoner ton till år 2017. I nuläget förbrukar dessa fyra områden sammanlagt 670 miljoner ton om året.

Vidare fick kolprovinserna Shanxi och Shandong under gårdagen order om att minska sina skadliga luftpartiklar (PM 2,5) med 20 procent till samma år.

Dessa ambitiösa målsättningar bådar gott, men givetvis är det en helt annan sak att omsätta dem i praktiken. InBeijing kommer att följa frågan nära, och givetvis även publicera listan över Kinas tio smutsigaste och renaste städer, så fort den kommer ut.

China Coal Burning Power PlantEtt av många kolkraftverk i provinsen Shanxi