Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 37

Ytterligare ett nedkortat nyhetsbrev denna vecka, eftersom jag är ute på föreläsningsturné med anledning av min bok ”Peking – förändringarnas stad”.

Mer frekvent uppdatering från min sida på InBeijing kommer återupptas i början av oktober, då jag är tillbaka i Peking igen.

Tills dess, se till att följa InBeijing på Twitter och Facebook för kortare nyhetsuppdateringar!

VECKAN SOM GICK: NYHETSBREV FRÅN KINA/ASIEN V. 37

EKONOMI & HANDEL

Brighter Picture? China Has Record Power Output – Kinas premiärminister Li Keqiang har vid tidigare tillfällen sagt att landets BNP-siffror inte är att lita på. Eftersom lokala politiker ofta förskönar siffrorna, menar Li att andra faktorer är viktigare att se på för att bedöma tillväxten, som exempelvis elproduktion. Det bådar gott eftersom Kina under augusti månad slog rekord i genrerad el, med 498,7 miljarder kilowatt-timmar, vilket är 13 procent mer än samma månad förra året.

Business confidence: Freaking out – Officiellt lovar Kinas nya ledare en rättvis behandling av utländska företag som vill etablera sig i landet, för att locka investerare som ska hjälpa till med att hålla igång tillväxten. Men verkligheten är en annan, skriver The Economist denna vecka. Utredningar har varit vanliga mot utländska företag, trots att dessa knappast beter sig värre än de inhemska konkurrenterna. Man har dessutom märkt att utländska företag alltid samarbetar vi utredningar av detta slag, eftersom lönsamheten från Kina är så viktig att man inte vill stöta sig med myndigheterna. Många utländska företag är nu oroliga för att fler utredningar i stil med den mot brittiska läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline är att vänta.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER

China in Central Asia: Rising China, sinking Russia – Kinas inflytande över före detta sovjetstater i Centralasien blir allt större, och detta på bekostnad av Ryssland, som tidigare var det land dessa stater vände sig till i första hand då det gällde hjälp med utvinning av områdets naturresurser. Den senaste tiden har Kina skrivit omfattande avtal med bland annat Turkmenistan, Uzbekistan och Kazakstan, som alla sitter på stora olje- och gasfält. The Economist påpekar dock att utvecklingen inte är populär bland alla områdets invånare. I Kirgizistan avsattes en president för det allt närmare samarbetet med Kina, och kinesiska arbetare rapporteras ha fått stryk av lokalbefolkningen.

3 sentenced to death for Xinjiang terror attack – Kina fortsätter sätta hårt mot i de provinser där relationen med etniska minoriteter är dålig. I veckan dömdes tre uigurer i Xinjiang till döden, och ytterligare en till 25 års fängelse, efter våldsamheter som pågick i Turpan i juni i år. Enligt China Daily har de fyra gjort sig skyldiga till allvarliga terrorbrott.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

Crackdown on Bloggers Is Mounted by China – Kinesiska myndigheter har den senaste tiden blivit allt tydligare i sin ambition att kontrollera innehållet på landets sociala medier. New York Times skrev i veckan en lång artikel om hur myndigheterna nu haft möten med och gett direktiv till de så kallad ”stora V-bloggarna”, alltså mikrobloggare som har flera miljoner följare och kan misstänkas skriva negativa inlägg angående politik och sociala frågor. Man är rädd för dessa bloggares inflytande, och har nu hotat dem med följder om de postar ”rykten” eller inlägg som inte sammanfaller med ”nationens intresse”.

Smartphones in China: Taking a bite out of Apple – Det har gått knackigt för Apple i Kina under de senaste två åren eller så, och även den nya modellen Iphone 5C har tagits emot med viss likgiltighet. Bättre går det dock för landets inhemska tillverkare av smartphones, som ständigt tar marknadsandelar från Apple. The Economist skriver denna veckan om Xiaomi, som förra året sålde över sju miljoner smartphones i Kina, och som nyligen presenterat en rad prisvärda och populära modeller.

ENERGI & MILJÖ

China to cut coal use, shut polluters, in bid to clear the air – Under veckan offentliggjordes en ny omfattande plan från Kinas myndigheter, som vill göra upp med landets luftföroreningar genom att stänga ner eller uppgradera fler gamla kolkraftverk. För att minska beroendet av kol planerar man öka användningen av naturgas och kärnkraft. Skeptiska bedömare säger dock till Reuters att även om dessa planer låter bra, så är det en helt annan sak att faktiskt verkställa dem, eftersom det skulle kunna drabba den ekonomiska tillväxten negativt.

Chinese Zombies Emerging After Years of Solar Subsidies – Bloomberg skriver om det kritiska läget för kinesiska tillverkare av solpaneler, av vilka en stor andel gått bankrupt eller sett sina aktiepriser sjunka med över 95 procent under de senaste åren. Industrin byggdes i stort upp på subventioner från myndigheterna, varpå överetablering ledde till prisfall och en allt mindre lönsamhet, särskilt då efterfrågan sjönk i Europa och USA. Nu när konsolidering har skett, och behovet av solpaneler beräknas stiga i själva Kina, så finns det dock en möjlighet för de sista kvarvarande tillverkarna att återhämta sig.

SAMHÄLLE, KULTUR OCH HÄLSA

Debating: This house believes – Avsaknaden av debatt i de kinesiska skolorna har länge pekats ut som en anledning till landets bristande innovationsförmåga. Studenter som aldrig tänker själva eller ifrågasätter läraren riskerar att bli robotliknande kunskapsmaskiner utan förmåga att uppfinna eller starta egna företag. För att råda bot på detta har man nu infört debatt på schemat i flera kinesiska skolor, och startat en rad nationella debatturneringar där olika skolor möter varandra. Men The Economist påpekar att ämnena som är uppe till debatt väljs noga, eftersom man fortfarande vill undvika att studenterna ifrågasätter politiska frågor eller myndigheternas agerande i känsliga frågor.

Call to scrap English classes prompts debate – En debatt som blossat upp den senaste tiden är engelsklektionernas vara eller icke vara i Kina, sedan en tidigare talman från landets utrikesministerium sagt att kinesiska barn blir allt sämre på kinesiska, eftersom de lägger för mycket tid på att lära sig engelska. Kinesiskan är ju ett mycket komplext språk, där det krävs kontinuerlig övning för att kunna läsa men framför allt för att kunna skriva på ett tillfredsställande vis. I vissa delar av Kina börjar eleverna läsa engelska redan från första klass.