Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 27

Den akuta oro som uppstod i Kinas banksektor i slutet av förra månaden har tillfälligt dämpats, även om stora bekymmer finns kvar gällande finansiella strukturer och en eventuell skuldkris.

Det råder hyfsad konsensus bland analytiker och bedömare att Kinas centralbank plötsligt höjde räntan för att straffa banker som brutit mot regler gällande utlåning och förvaltning, samt att centralbanken ville skicka tydliga signaler till landets banker om att balansera sin utlåning, och se till så att Kinas mindre företag och entreprenörer också har tillgång till kapital.

Traditionellt har Kinas banker lånat ut pengar till stora, statliga företag, eftersom dessa är kvalificerade till större som är mer lönsamma för bankerna. Efter år av ihåligt prat från den förra administrationen under Hu Jintao att ändra på detta, så var förra månadens räntechock den kraftigaste handlingen hittills för att i realiteten bringa förändring på detta område.

För den som vill läsa en lång detaljerad förklaring om detta på svenska, se mitt inlägg ”Hur mår egentligen Kinas finanser?” på magasinet Finanslivs blogg.

Glöm inte att mellan dessa nyhetsbrev följa InBeijing på Twitter och Facebook!

VECKAN SOM GICK: NYHETSBREV FRÅN KINA/ASIEN V. 27

EKONOMI & HANDEL

China’s banks: Ten days in June – The Economist sammanfattar konsekvenserna och effekterna av förra månadens bankchock i Kina, då en del utlåningsräntor ju steg upp till 25 procent, vilket jag uppmärksammade i förra veckans nyhetsbrev. Vad som fick Kinas centralbank att höja räntorna så pass var en oroande ökning i utlåningen under början av juni månad, vilket centralbanken såg som en varning och en anledning till att kliva in för att hindra denna aktivitet. Det spekuleras dock i om detta berodde på riktig utlåning, eller om det endast var ett resultat av att landets banker i enlighet med nya regler bokförde en rad gamla lån. Hur det än må vara med det, så sände centralbanken enligt The Economist en klar signal till bankerna att låna ut till mindre företag och ”den riktiga ekonomin”, snarare än att bara låna ut pengar till subventionerade statliga jätteföretag.

China signals will cut off credit to rebalance economy – Bland annat Ruters uppmärksammar även en uppmaning från Kinas statsråd, landets kabinett, till bankerna att balansera sin utlåning för att gynna landets mindre företag och de delar av ekonomin som är nödvändiga för en hållbar, långsiktig tillväxt. Man skickade samtidigt signaler om att man avser minska utlåningen drastiskt till sektorer som nu lider av överkapacitet och slukar stora summor i statliga subventioner. Exempel på detta är tillverkare av stål, aluminium, byggmaterial samt skeppsvarv. Kinas största skeppsbyggare Rongsheng gick nyligen ut och bad om nya, stora lång för att kunna överleva i en tid då orderboken ständigt blir mindre. För ett par år sedan hade det varit självklart för regeringen att stödja Rongsheng, men nu är det mer tveksamt om så kommer ske.

China’s Local Debt Mystery – Återigen uppmärksammas den potentiella skuldbomb som uppstått av utlåningen till Kinas lokala myndigheter. Wall Street Journal menar dessutom att landets politiker inte själva är medvetna om hur stora dessa skulder är. Zhu Guangyao, Kinas vice finansminister, sade i veckan att det är en oerhört viktig uppgift för den nuvarande administrationen att kunna räkna ut storleken på dessa lån, för att sedan kunna hantera problemet. Zhu uppskattar att det rör sig om cirka 10 biljoner kronor, vilket i så fall är över en fjärdedel av Kinas BNP. Han tror också att summan stiger fortfarande, genom olagliga så kallade finansarmar, efter att regler nyligen gjort det svårare för lokala myndigheter att låna pengar direkt.

Chinese Malls Waive Rents as Vacancies Loom: Real Estate – Det pågår en stor överetablering av köpcentrum, skriver Bloomberg, med hänvisning till att hälften av alla varuhus som byggs i hela världen just nu byggs i Kina. Redan i dag står många köpcentrum i Kina halvtomma, till och med i de större städerna som Shanghai och Peking. Överetableringen sägs delvis bero på att många varuhus byggts med projektion om att Kinas ekonomiska tillväxt kommer öka. Nu har den istället stagnerat, samtidigt som allt fler kineser köper lyxvaror utomlands för att undvika höga skatter.

Tetra Pak Comes Under Scrutiny in China – Den svenska schweiziska förpackningsjätten Tetra Pak har plötsligt hamnat under kinesiska myndigheters lupp, som nu undersöker företaget för att ha ”utnyttjat sin dominanta ställning på marknaden”. Det är första gången företaget stöter på dessa problem i Kina, och få detaljer har getts om vad som ska utredas eller varför. New York Times påpekar att händelsen följer tätt inpå att en undersökning av utländska mjölkpulvertillverkare inletts på grunderna att dessa bedriver kartellverksamhet, samt att varningar har utfärdats för liknande utredningar även i läkemdelssektorn. Spekulationer förs om huruvida dessa undersökningar äger rum för att gynna kinesiska konkurrenter.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER
Outspoken Muslim Chinese scholar slams Beijing repression of Uighur minority – Ilham Tohti, en muslimsk kinesisk akademiker baserad i Peking, drog i veckan stor uppmärksamhet genom att fördöme de kinesiska myndigheternas våldsamma framfart i provinsen Xinjiang. Tohti menar att våld föder våld, och att myndigheterna istället bör respektera sin invånares vilja att utöva sin religion, om man vill ha ett hållbart lugn i Xinjiang. Washington Post menar att uttalanden är exceptionellt modiga för en akademiker baserad i Kina, särskilt delen om att mycket av våldet inte hör samman med terrorism, utan istället ligger på myndigheternas ansvar.

China’s State Media: Syria, US To Blame For Xinjiang Violence – Kinesiska myndigheter å sin sida menar att det är terrorister som ligger bakom den senaste vågen av våld i den till stor del muslimska provinsen Xinjiang. I veckan beskyllde statliga medier Syrien, Turkiet och USA för att träna, finansiera och uppmuntra terrordåd i provinsen. Men man vet samtidigt att denna sorts kritik är känslig. The Diplomat påpekar att en ledarartikel i Folkets dagblad som kom med dessa slags anklagelser skrevs endast på kinesiska, och inte publicerades på tidningens engelska hemsida.

Wukan: After the Uprising – Under 2011 återfanns den lilla kinesiska Wukan på löpsedlar världen över, då invånarna körde iväg korrupta lokalpolitiker och krävde demokratiska val. Protesterna blev våldsamma och minst en invånare torterades till döds under arrest. Till mångas förvåning tilläts Wukans befolkning sedan att hålla lokalval och utse sina egna ledare. Men vad hände sedan? Al-jazeera presenterade i veckan en dokumentärserie i fyra avsnitt om hur Wukan har utvecklats under sin nya system, med sina nya ledare.

China, Russia hold largest-ever joint naval drills – Just nu pågår en gemensam militärövning mellan Kinas och Rysslands flottor, som är den största militärövningen Kinas flotta någonsin genomfört tillsammans med ett annat land. Enligt USA Today är det ett tydligt tecken på de allt bättre relationerna mellan de båda länderna. Förutom arton fartyg, deltar även ubåtar, helikoptrar och flygplan i övningen som kommer pågå till 12 juli.

Sinica: Myanmar’s Uncertain Glasnost – Utmärkt diskussion på Sinica Podcast om Burmas utveckling den senaste tiden, allt från religion och upplopp till landets riktiga namn, Burma eller Myanmar? Särskilt diskuteras utländska företags närvaro i landet, hur mycket av dessa aktiviteter som kommer vem till gagn. Gäster i detta avsnitt är Simon Montlake och Josh Gordon, båda experter på Burma genom studier och besök till landet. Ett enkelt vis att på en knapp timme få reda på det mesta som är värt att veta om Burmas öppnande mot omvärlden.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

China’s WeChat Racks Up 70 Million Users Abroad – Tencents succé-app Wechat fortsätter att växa fort, och har nu 70 miljoner aktiva användare i utlandet, samtidigt som man planerar en stor charmoffensiv genom en reklamkampanj i flera länder. Enligt Wall Street Journal har Wechat nu dessutom 194 miljoner månatliga aktiva användare i Kina, vilket innebär att man redan nu kan vara större än messenger-appen Whatsapp, som ofta målas ut som Wechats största konkurrent för expansion i utlandet.

China’s 400 little-known phone makers take on Samsung, Apple – Tillväxten av Kinas marknad för mobiltelefoner går till allt större del till inhemska tillverkare, som säljer betydligt billigare telefoner än Samsung och Apple. Samsung är visserligen fortfarande störst vad gäller antal sålda mobiltelefoner i Kina, med cirka 20 procent av marknaden, men Huawei och Lenovo, två kinesiska företag, har på senare år passerat Apple vad gäller marknadsandel. Enligt Financial Review beror detta på att kinesiska konsumenter blir allt mer prismedvetna, och byter telefon så ofta som varje halvår, eftersom man i Kina oftast köper upplåsta telefoner utan abonnemang.

A Billion Stories – The New Yorkers aktade korrespondent Evan Osnos lämnade Peking i helgen, efter flera år av intressant rapportering från Kina. I denna avskedsartikel på sin blogg – en av 500 artiklar sedan 2009 – skriver han om den enorma förändring Kina och Peking genomgått under hans tid här, och avslöjar att han även i framtiden kommer återvända till Kina för att rapportera.

ENERGI & MILJÖ

Trouble on the Mekong – Mekong är en av världens längsta floder med en stor biologiska mångfald. En enorm damm vid namn Xayaburi har nu börjat byggas i Laos, som hotar inte bara djur- och växtlivet, utan även försörjning för över 60 miljoner människor vad gäller fiske och jordbruk. Enligt The Diplomat så motsätter sig Vietnam och Kambodja bygget av dammen, samtidigt som Laos och Thailand ser den som en ekonomisk nödvändighet och inte är villig att vänta på resultatet av fler utredningar om konsekvenserna. Dessutom är ännu ett dussintal dammprojekt nu under planering, som kan hota Mekongs naturliga flöde ytterligare.

Huge Algae Bloom Afflicts Coastal Chinese City – Ett rekordstort täcke av alger har uppenbarat sig på flera ställen vid Kinas östkust, och har blivit särskilt uppmärksammat i badorten Qingdao. Dessa alger är visserligen ofarliga för människor och heller inte farliga för kvalitén på vattnet. Men de konsumerar samtidigt vattnets syre, vilket hotar fiskar och ekobalansen i de berörda områdena. Bara i Qingdao har myndigheterna, enligt New York Times, plockat upp cirka 20 000 ton alger med hjälp av båtar och helikoptrar. Förutom att detta arbete kostar 30 miljoner dollar, så sägs även minst 100 miljoner dollar gått förlorade för fiskare, fiskfarmare och uppfödare av annan mat från havet. Algblommningen tros ha orsakats av bland annat miljöföroreningar.

SAMHÄLLE, KULTUR OCH HÄLSA

Rights for the elderly: Filial impropriety – I veckan infördes en otydlig lag i Kina om att barn måste hälsa på och ta hand om sina åldrande föräldrar. Redan samma dag som lagen började gälla, varnades en kvinna i staden Wuxi för böter och kanske även fängelse, om hon inte tar hand om sin mor ordentligt. Den 77-åriga mamman anmälde själv sin dotter, eftersom dottern inte hälsar på mamman särskilt ofta, och inte heller stödjer henne tillräckligt mycket finansiellt. Samtidigt som Kina nästan helt saknar socialt skyddsnät, ökar landets åldrande befolkning snabbt. Antalet invånare över 60 år beräknas öka från 185 miljoner i dag, till 485 miljoner år 2053, skriver Economist.

Japan Spends Millions in Order to Be Cool – Japan har nyligen sjösatt kampanjen ”Cool Japan”, där en budget på 500 miljoner dollar ska gå till att marknadsföra landet. Enligt Time så har detta politiska såväl som ekonomiska syften. Man vill ge en mjukare bild av Japan via populärkultur, och samtidigt uppmuntra turister att ta sig hit. Time påpekar dock att liknande initiativ tagits, utan framgång, flera gånger tidigare. Även denna gång kommer pengarna inte gå till landets underbetalade kulturarbetare som serietecknare, vilka har lågbetalda arbeten vid privata företag.

Gay rights in South-East Asia: Fifty shades of pink – The Economist uppmärksammar hur rättigheterna för homosexuella går åt olika håll i olika länder i Sydostasien. Det står bättre till i Vietnam och särskilt Thailand, som snart även kan komma att tillåta samkönade äktenskap. Situationen är dock värre i de muslimskt dominerande länderna Indonesien och Malaysia; i det sistnämnda har landets utbildningsministerium nyss utfärdat en bok som förser föräldrar med ”varningssignaler” att se upp för vad gäller sina barns sexuella läggning.