Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 22

Det blir mycket politik i veckans nyhetsbrev. Kinas premiärminister Li Keqiang har just avslutat sitt Europabesök, och president Xi Jinping precis påbörjat sin Amerika-resa, som kommer kulminera i och med det viktiga mötet med USA:s president Barrack Obama 7-8 juni.

Dessutom har det senaste veckan på många håll uppmärksammats hur framför allt Japan och Indien formar allt starkare band mellan sig själva och öven med andra länder i regionen, förmodligen som ett svar på Kinas ofta aggressiva utrikespolitik.

Om ni ännu inte har sett det projekt som jag skapat tillsammans med en kinesisk vän för att dokumentera Pekings sista hutonger, så vill jag uppmärksamma er om att det nu är 20 dagar kvar innan insamlingarna når sitt slut.

Vi har ännu bara fått ihop lite drygt 400 dollar, och är tacksamma för all assistans i form av donationer samt hjälp med att sprida vetskapen om projektet via sociala medier. Vårt projekt har även en Facebook-sida.

Tack på förhand!

VECKAN SOM GICK: NYHETSBREV FRÅN KINA/ASIEN V. 22

EKONOMI & HANDEL

China Growth Outlook Cut by IMF as ‘Decisive’ Reforms Urged – I veckan sänkte Internationella valutafonden (IMF) sin prognos för Kinas ekonomiska tillväxt 2013 till 7,75 procent. Under april spådde IMF en kinesisk tillväxt på 8 procent i år, följt av 8,2 procent nästa år. Enligt Bloomberg beror justeringen nedåt på att IMF anser att Kina är i behov av större och mer målmedvetna ekonomiska reformer, för att göra landets tillväxt mer hållbar på längre sikt. Det handlar främst om att öka hushållens konsumtion, och skapa bättre konkurrensförutsättningar för mindre företag.

Q&A: (Almost) all you need to know about China Development Bank – China Development Bank (CDB) är i dag världens största utlånare till utlandet före Världsbanken, samt en stor aktör då det gäller krediter till utvecklingsprojekt inom Kina. Samtidigt är CDB en av de finansiella institutioner som omvärlden har minst kunskap om. Financial Times intervjuar därför de två författarna till den nya boken ”China’s Superbank”, som försöker förklara hur CDB är uppbyggd och fungerar. I intervjun ges svaren på de mest grundläggande frågorna, som bankens risker och dess relation till Kinas myndigheter.

China’s shadow banks: The credit kulaks – I kontrast till jättebanken CDB, skriver The Economist denna vecka om Kinas ”skuggbanker”, det vill säga utlåning som sker utanför banksystemet, och som i realiteten är olaglig. Denna form av finansiering är lika vanlig som nödvändig för Kinas entreprenörer, efter som de stora statliga bankerna föredrar att låna ut endast till större aktörer. Denna ”gråa lånform” tros nu utgöra omkring 17 000 miljarder kronor i Kina, och är på många vis en stor fara, eftersom det handlar om lån med höga räntor som ofta tas på spekulation inom exempelvis fastighetsmarknaden eller tillverkningssektorn.

China’s Economic Empire – Mer ekonomi, här från New York Times och på största makronivå, då tidningen skriver om hur ”kinesisk statskapitalism” sprider sig som en löpeld över hela världen. Det förklaras hur Kina har ett stort kapital att tillgå tack vare sina invånares sparsamhet och en stor utländsk pengareserv, och hur dessa pengar kan användas för att sprida ekonomiska tentakler ända från Grönland till Burma och Sudan. Snarare än att oroa sig för att Kina kommer utöka sitt inflytande militärt och till havs, så utgör Kinas ”ekonomiska imperium” ett större hot mot andra länders intressen, menar artikelförfattarna.

China’s appetite for pork spurs $4.7 billion Smithfield deal – I en uppmärksammad affär som offentliggjordes i veckan, kommer den kinesiska fläskproducenten Shuanghui att köpa den amerikanska fläskproducenten Smithfield för motsvarande över 30 miljarder kronor. Detta är den största affären som någonsin gjorts, där ett kinesiskt företag köper upp en amerikanskt. Pengarna får Shuanghui bland annat i form av lån från statliga Bank of China. Köpet visar även på Kinas ökade efterfrågan av dyra livsmedel, samt behov av teknik och kunskap för att förbättra landets matsäkerhet.

Premier Li says China, Germany could be economic ’dream team’ – Under sin resa i Europa föregående vecka, besökte Kinas premiärminister Li Keqiang de två starka ekonomierna Tyskland och Schweiz. Reuters uppmärksammar hur Li erbjöd tyskarna att Kina skulle kunna öppna upp ”särskilda områden” av landets ekonomi för tyska investerare. Det handlar om särskilda bilaterala handelsavtal vid sidan av EU, vilket alldeles säkert hänger ihop med den ekonomiska oron inom euro-området i stort, samt att EU-kommissionen hotar med strafftullar på kinesiska solpaneler och telekomutrustning, vilket Tyskland öppet motsätter sig. Handeln med Tyskland står redan i dag för en tredjedel av Kinas totala handel med EU.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER

American Way: It is time for Barack Obama and Xi Jinping to claim their places in history – The Telegraph menar att Xi Jinping och Barrack Obama nu har möjligheten att gå till historien på ett liknande vis som Ronald Reagan och Mikhail Gorbatjov, vars möte 1985 möjliggjorde det kalla krigets slut. Om Xi och Obama kommer bra överens och hittar varandra på det personliga planet, så kan det leda till större förståelse mellan länderna i stort. Särskilt lovande är att mötet sker under avslappnade former, då det hålls vid en semesterort i Kalifornien snarare än som ett uppblåst statsbesök. Det visar att Xi Jinping är annorlunda än sin stela företrädare Hu Jintao.

What Should Obama and Xi Accomplish at Their California Summit? – China File intervjuar en handfull analytiker och experter inför Xi och Obamas möte. Alla är överens om att vi inte ska förvänta oss några genombrott eller viktiga överenskommelser, utan att det snarare handlar om att skapa förtroende som kan avhjälpa missförstånd mellan de båda presidenterna. Det viktiga är att de har tid och möjlighet att övertyga varandra om sina fredliga intentioner, och i lugn och ro att förklara de svårigheter och den politiska press de båda upplever på sin respektive hemmaplan. Läsaren påminns om att ”kvalitetstid” mellan två länders politiska ledare är något mycket ovanligt och dyrbart nu för tiden.

How to Play Well With China – USA:s förra Kina-ambassadör ger tillsammans med en författare några råd i New York Times, om hur amerikanska politiker bör gå till väga för att mötet med Xi Jinping ska bära frukt. De menar att man från USA:s håll måste tala med Kina på de premisser som faktiskt existerar, snarare än att försöka tala Kina dit man vill. Det innebär att det är meningslöst för Obama att nu i veckan försöka få Xi och Kina att ändra ståndpunkt vad gäller exempelvis Tibet eller mänskliga rättigheter, eftersom Kina i dag är för starkt för att tvingas hörsamma amerikanska krav. Istället är det viktigare att behandla de områden där framsteg faktiskt kan göras, som samarbete inom forskning och grön energi, eller regler om intellektuella rättigheter och förbättrat investeringsklimat.

Japan’s constitution: Back to the future – Japans konservativa premiärminister Shinzo Abe har som en hjärtefråga att ändra på landets konstitution, som skrevs 1946 i efterdyningarna av andra världskriget. Så gott som alla landets politiska partier är överens om att Japan borde tillåtas ha en stående militär styrka, vilket man enligt konstitutionen inte får ha i dag. Men åsikterna går sedan isär gällande andra delar av konstitutionen, som utbildning, syn på historien och familjens betydelse. Shinzo Abes parti LDP kan dock via ett val senare i år få majoritet i landets båda politiska kamrar, varpå man skulle kunna ändra konstitutionen på egen hand, skriver The Economist.

India, Japan draw closer, with an eye on China – Under veckan var Indiens premiärminister Manmohan Singh på besök i Japan, där de båda länderna skrev under en rad avtal om samarbete inom bland annat infrastruktur och militär. Singh fick beröm av sin japanska kollega Shinzo Abe, som lovade att ett samarbete inom kärnkraft ska påbörjas, och dessutom planerades flera gemensamma militärövningar till havs. Washington Post påpekar att detta plötsliga nära samarbete med stor sannolikhet hänger ihop med att båda länderna ser ett gemensamt hot i Kinas framfart i regionen.

Japan and South-East Asia: Hand in hand – The Economist uppmärksammade i veckan hur Japan även knyter allt närmare band med grannländerna i Sydostasien, vilket delvis beror på att man vill verka som motvikt till Kinas inflytande här. Då president Shinzo Abe nyligen besökte Burma, skrev han av japanska lån till landet på över 10 miljarder kronor, och lovade en rad nya lån och stöd. Japanska företag expanderar dessutom snabbt i Thailand, och regeringen jobbar hårt för att stärka sina band till Vietnam och Filippinerna, som ju båda ligger i fejd med Kina.

At a disadvantage, Japan trails China in economic assistance to Africa – Det går dock trögare för Japan att investera i Afrika, där Kina alltjämt har ett övertag vad gäller diplomatiska relationer och affärsverksamheter. Enligt The Asahi Shimbun har flera afrikanska länder nekat ekonomisk hjälp från Japan, med motiveringen att Kina kommer med mer lukrativa erbjudanden. Enligt tidningen handlar det också om att Kina har större stöd hos kontinentens diktatorer ledare, eftersom Kina till skillnad från Japan ignorerar flera internationella principer och avtal. Bara 8 000 japaner bor i dag i Afrika, jämfört med 820 000 kineser.

China’s Tiananmen Mothers criticize Xi for lack of reforms – I morgon, 4 juni, är det årsdag för massakern på Himmelska fridens torg som ju ägde rum 1989. En grupp som kallas för ”Himmelska fridens mödrar” gick i veckan ut och kritiserade Xi Jinping för bristen på politiska reformer, och menade att Xi håller på att ta Kina ”tillbaka mot ortodox maoism”. Gruppen vill se en öppen dialog om massakern på Himmelska fridens torg, och att de många fångar som fortfarande sitter fängslade för att ha deltagit i demonstrationerna ska släppas. I ett öppet brev via Human Rights Watch i New York, menade ”Himmelska fridens mödrar” att Xi Jinping spelar ett farligt spel då han inte håller sina löften om politiska reformer, vilket riskerar utlösa en stor besvikelse hos det kinesiska folket.

Chinese Victims’ Group Cites ’Despair’ Ahead of Tiananmen Anniversary – Radio Free Asia målar upp en ännu mörkare bild så här inför årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg. Överlevande, och familjer till många av dem som dog på torget, talar om repressiva förhållanden som varje år kulminerar i början av juni, då de bevakas extra hårt av myndigheterna. Landets media får givetvis klara direktiv om vad som inte får skrivas, och då USA i veckan uppmanade Kina att göra upp med denna del av sitt förflutna, så rasade utrikesministeriets talesman Hong Lei att frågan inte angår USA, och att man inte ska ”se på Kinas historia med fördomar”.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

Sina testing subtle censorship ahead of Tiananmen anniversary – Kinas censurmekanismer går på högvarv inför årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg. Bloggen Greatfire.org reder ut hur denna fungerar, och uppmärksammar även hur vanligtvis blockerade söktermer som ”4 juni” under en kort tid gick att tillgå bland annat på den kinesiska mikrobloggen Sina Weibo nu i veckan. Anledningen tros vara att myndigheterna testar och möjligen uppgraderar systemet med censur på internet.

Obama urged to warn Chinese leader on cyber-security – Inför mötet med Xi Jinping, är pressen stor på Barrack Obama att ta upp situationen med intellektuella rättigheter, i en tid då allt fler amerikanska företag ser sina patent eller affärsidéer stjälas av kinesiska datahackers. Ett lagförslag från en inflytelserik demokratisk politiker innefattar importförbud på varor från Kina, som kan misstänkas ha tagits fram med hjälp av amerikanskt patent. Enligt USA Today finns förslag på att Obama bör visa detta lagförslag för Xi i veckan, som ett bevis på att USA tar Kinas stölder av intellektuella rättigheter och patent på allvar.

U.S. and China Agree to Hold Regular Talks on Hacking – Enligt New York Times beslutade Kina och USA i veckan att påbörja samtal på hög politisk nivå angående just datahacking, samt stölder av patent och intellektuella rättigheter på internet. Samtalen kommer börja i juli, och kallas för ”den första diplomatiska ansatsen” till att lösa problemet med vad USA upplever vara dagliga attacker på och stölder av teknik från amerikanska företag. Från amerikanskt håll hoppas man på att kunna skapa en uppsättning gemensamma normer och regler på området. USA:s försvarsminister Chuck Hagel fördömde i helgen under Asia Security Summit i starka ordalag ”ett ökande cyberhot” från kinesiskt håll.

CNNIC: China’s Smartphone Mobile Internet Users Reach 330 Mln – Konsultfirman Marbridge skrev i veckan att antalet kineser som använder internet på sin smarta telefon nu uppgår till 330 miljoner, vilket är en stor ökning från 140 miljoner användare i december 2011. Totalt har Kina 420 miljoner användare av mobilt internet, en ökning från 355 miljoner i fjol och blott 117 miljoner 2008.

Sneak Peek at Urumqi’s New High-Speed Rail Station – Bloggen Far West China ger en smygtitt på den nya tågstation som nu byggs i Urumqi i västra Kina, till en kostnad av 140 miljarder kronor. Den nya stationen kommer hantera snabbtåg, som bland annat ska åka till och från Peking på tolv timmar, och Shanghai på tjugo timmar, med en snitthastighet av 350 kilometer i timmen. Stationen i Urumqi kommer således hysa världens längsta snabbtågssträcka.

ENERGI & MILJÖ

What China’s Arctic ambitions mean for the environment – Många oroliga röster har höjts för Kinas inblandning i Arktis framtid, särskilt som landet förra månaden fick observationsstatus i Arktiska rådet. New Scientist sammanfattade i veckan vilka intressen Kina har av Arktis utveckling. Det rör sig bland annat om att borra efter olja och fiska i arktiska vatten, men även att skicka sina fartyg genom nordväst-passagen, vilket skulle kunna spara mycket tid och bränsle för kinesiska fraktfartyg.

SAMHÄLLE, KULTUR OCH HÄLSA

Speak More Chinese, Ambassador Tells Thais – Kinas ökande turism har i många fall givit landet dåligt rykte. Kinas egen vice premiärminister, en av landets sju mäktigaste politiker, sade enligt New York Times att landets turister skräpar ner, spottar och för ett herrans liv. Men så kan man även vända på myntet och, liksom Kinas ambassadör i Thailand, hävda att länderna som tar emot Kinas turister bör anpassa sig till Kina. Ambassadören kom nyligen på en lista med krav önskemål om hur Thailand bör göra för att kineser ska känna sig mer välkomna där. Bland annat bör fler thailändare lära sig prata kinesiska, och fler skyltar bör sättas upp på kinesiska, menar ambassadören.

The Abuse of Children – Med anledning av alla barnens dag den 1 juni, hade Sinica Podcast denna vecka en särskild sändning angående barn i Kina. Man rör vid flera känsliga frågor; sexuella övergrepp, aborter och de kompromisslösa krav på lydnad som kinesiska föräldrar ofta har. Man påpekar också hur en rad händelser den senaste tiden går emot bilden av Kina som ett land där familjen och barnen respekteras och värderas högt. Bland annat handlar det om mord på barn, och faktumet att allt fler hemlösa barn stryker omkring i många kinesiska städer.