Bilder av Hongkongs otroliga trångboddhet

Lägger i dag upp några av fotografen Michael Wolfs fantastiska bilder över Hongkongs höga, täta bostadshus.

Jag har ju själv levt i Hongkong under ett år, och kan intyga att arkitekturen på sina håll är häpnadsväckande, otrolig. Stora mängder med små, trånga allmännyttiga bostäder har genom året slagits upp, bland annat för att kunna husera flyktingar från Kina.

I Hongkong bor nu över sju miljoner invånare på en yta lika stor som Örebro stad. Från officiellt håll har man dock målsättningen att ytterligare öka stadens befolkning till tio miljoner. Nya bostäder ska byggas bland annat genom ”landfills”, alltså fenomenet att skapa nytt land genom att helt enkelt fylla en del av havet med sand, jord och betong.

Enligt Wikipedia är Hongkong världens fjärde ”mest tätbefolkade land eller område”, bakom Macao, Monaco och Singapore.

Se fler av Michael Wolfs bilder via Daily Mail.

article-2306842-19377F6D000005DC-501_964x715

article-2306842-19377F79000005DC-441_964x1110

article-2306842-19377F61000005DC-876_964x761

article-2306842-19377E0A000005DC-892_964x754

article-2306842-19377E9D000005DC-846_964x714