Specialrapport: Faror och förtryck mot journalister i Kina

I början av veckan publicerade Committee to Protect Journalists (CPJ) en specialrapport angående det snabbt skiftande arbetsklimatet för journalister i Kina.

Rapporten är uppdelad i fyra delar:

Del 1) ”Beyond the Reach of Censors” – Här uppmärksammas hur de senaste årens explosion av internetanvändande och mikrobloggande påverkar journalistyrket.

Del 2) ”Legal Threat Persists” – Allt fler journalister och bloggare fängslas i Kina i dag, denna del förklarar hur många som egentligen sitter i fängelse, och hur man riskerar att hamna där.

Del 3) ”Made in China” – Kinas kapitalstarka statliga medier har för avsikt att expandera till utlandet, och sprida sin syn på världen som en jämvikt till västerländska och lokala nyheter. Det innebär risker för självcensur och internetkontroll även utanför Kinas gränser.

Del 4) ”CPJ’s Recommendations” – Här utfärdar CPJ en rad rekommendationer angående vad som kan och bör göras för att förbättra situationen för kinesisk media. Uppmaningar ges inte bara till Kinas regering, utan även till EU, USA och FN:s medlemsländer.

Förutom dessa fyra delar finns också en drygt 10 minuter lång video, där NY Times videojournalist Jonah Kessel följer en kinesisk ”medborgarjournalist” som sagt upp sig från sin statliga tidning, och nu egenhändigt utreder känsliga samhällsfrågor för att sedan publicera resultaten på sin blogg.Videon och de fyra artiklarna ger en värdefull insikt om tillståndet i kinesisk media, samt hur detta är under såväl positiv som negativ förändring.

Det finns också en hel del interaktiv grafik, bland annat över hur Kinas internetanvändare tiodubblats de senaste tio åren, och hur en allt större del av landets fängslade journalister och bloggare tillhör etniska minoriteter som uigirer eller tibetaner.

Se här fler videos på andra ämnen via Kinamedia.