Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 8

I går slutade den kinesiska nyårshelgen, som traditionellt sett varar i femton dagar. Under denna tid brukar det – liksom under jul och nyår i väst – råda en relativ nyhetstorka här.

Dock har det under veckan kommit ut en rad intressanta rapporter och betraktelser gällande två viktiga områden som alltid står i konflikt med varandra; miljö och ekonomisk tillväxt.

Nedan kan ni således läsa en rad artiklar som knappast bådar positivt för Kina: Tillväxten bedöms vara lägre än officiella siffror, och miljön i värre skick än många tidigare trott.

Annars kan ni i slutet av nyhetsbrevet också läsa om hur Kina i veckan skickat hårda signaler till Vatikanens nya påve – innan denne blivit vald.

Hjälp gärna InBeijing att öka läsarantalet genom att vidarebefordra detta nyhetsbrev till vänner och bekanta. InBeijing har just kommit upp i 200 likes på Facebook, och kommer denna vecka förmodligen att gå över 100 email-prenumeranter.

Följ oss även på Twitter, där nyheter från Kina/Asien rapporteras löpande.

VECKAN SOM GICK: NYHETSBREV FRÅN KINA/ASIEN V. 8

EKONOMI & HANDEL

Yes, but how much did China REALLY grow in 2012? How about 5.5%? – Financial Times sammanfattar åsikterna hos en rad olika analytiker och akademiker som tvivlar på att Kinas tillväxtsiffror stämmer. Stephen Green från Stanchart varnar inte bara för medvetet falska rapporter, utan pekar även på att Kinas inflation underskattas då myndigeterna sammanställer tillväxten. Istället för de officiella siffrorna 9,3 och 7,3 procent tillväxt för 2011 och 2012, uppskattar Green att BNP i själva verket dessa år bara växte med 7,2 och 5,5 procent.

Here is why Chinese official economic figures can’t be trusted – Toshiya Tsugami, konsult med inriktning på Kinas ekonomi, nämns i Financial Times artikel ovan, förklarar här närmare för Asahi Shimbun varför man inte bör lita på ekonomisk statistik från Kina. Han menar främst att de enorma statliga stimulanspaket som står för över hälften av Kinas BNP, i själva verket är mycket mindre än vad myndigheterna påstår dem vara. Dessutom har de investeringar som faktiskt ägt rum gett extremt dålig avkastning. Läxor från 2009, då stora lån fick hastighetspriserna att skjuta i höjden, innebär att centralbanken nu tvingas föra en mer restriktiv penningpolitik än tidigare, och inte kan finansiera de stora stimulanser som basuneras av politikerna.

What the ‘Unofficial’ Numbers Say About China’s Economy – Även Wall Street Journal tvivlar på delar av Kinas ekonomiska statistik, och publicerade i veckan en artikel med grafik, inte helt olik den som nämns här ovan i Financial Times. Wall Street Journal misstänker att BNP-tillväxten under 2012 var lägre än vad som rapporterades, och pekar även på att försäljningen hos företag som Nike och Yum minskat kraftigt, liksom även tillväxten på bilmarknaden. Vad gäller exportsiffrorna så har exporten till Hongkong ökat kraftigt, vilket gör att den sammantagna exporten kan betvivlas. Export från Kina till Hongkong är nämligen ofta bara en metod att slippa vissa skatter och avgifter.

China Gets Angry at Overseas Luxury Shopping Trips – Ett problem med Kinas tillväxt är att statliga investeringar står för en stor del, medan privatkonsumtionen är oroande låg. Detta vill Kinas myndigheter ändra på, men Wall Street Journal påpekar att Kinas höga moms gör att 60 procent av alla kinesers inköp av ”lyxvaror” sker i utlandet. Då det är kineser som köper en fjärdedel av världens ”lyxvaror”, går Kina miste om en hel del pengar i skatt och tillväxt. Därför har kinesisk statlig media på sistone startat en kampanj för att få kineser att handla lyxvaror i Kina, eftersom detta skulle ”tjäna det egna landet”.

End of Baijiu Binge Means Party Is Over for Producers, Dealers – Försäljningen av baijiu, Kinas starka spritsort, har minskat drastiskt den senaste tiden. Detta gäller främst dyra märken, vars försäljning tidigare till 30-50 procent skett till myndigheter eller militär. Caixin intervjuar flera tillverkare av den dyra spriten som säger att ”de goda tiderna är förbi”, vilket till stor del beror på nya restriktioner angående hur mycket pengar som får spenderas på officiella banketter och presenter.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER

No Exit: China Uses Passports as Political Cudgel – New York Times intervjuar en akademiker som inte har möjlighet att hälsa på sin dotter i USA, eller sin bror i Taiwan. Efter att han skrivit böcker kritiska mot kommunistpartiets styre, vägrar myndigheterna nämligen att ge akademikern något pass. Att vägra kineser resa utomlands – eller för den delen kineser bosatta utomlands att besöka Kina – är en allt vanligare politisk bestraffning från myndigheternas håll. New York Times tilläger att det nästan är omöjligt för tibetaner och uigurer att få pass utfärdade.

Chinese Ask About Cultural Revolution Case: What of the Ringleaders? – I veckan startade ett uppmärksammat rättsfall mot en man i 80-års-åldern från provinsen Zhejiang, som anklagase för ett mord under Kulturrevolutionen. Han ska ha strypt en misstänkt spion med ett rep, och huggit av dennes ben med en spade innan liket begravdes. Kulturrevolutionen var ju en orgie i våld och mord, så International Herald Tribune återger kinesiska internetanvändares förvåning över att just denna 80-åring ska dömas för mord. På Kinas mikrobloggar höjs många röster för att istället peka ut de politiska ledare som var skyldiga för att Kulturrevolutionen fick pågå, inklusive Mao Zedong.

Japan’s Abe seeks to show off alliance, gets Obama nod on Abenomics – Japans nya premiärminister Shinzo Abe åkte under helgen på statsbesök i USA, där Reuters menar att hot från såväl Kina som Nordkoreas diskuterades med president Barack Obama. Det handlar också om att garantera att USA:s militärbas på Okinawa kommer bli kvar, efter att Japans tidigare premiärminister försökte bli av med denna bas. Abe tros också ha stöd hos Obama angående sin kontroversiella valutapolitik, där värdet på yenen nu sjunkit snabbt för att hjälpa Japans exportföretag och få fart på börsen igen.

Abe fails to get full US backing over islands – China Daily menar att Abe misslyckades med att få USA:s fulla stöd i frågan om konflikten med Kina om ö-gruppen Senkaku/Diaoyu då han lämnade Washington i går söndag. Anledningen sägs vara att Obama mycket tydligt talade om ”strong action” mot Nordkorea, men nämnde inte konflikten om Senkaku/Diaoyu under mötet med Abe. Källan till denna uppgift sägs komma från japanskt regeringshåll. China Daily citerar även ett par akademiker som menar att trots USA och Japans militära allians, så är det upp till Japan att själva lösa konflikten med Kina.

New Leader of China Plans a Visit to Moscow – På tal om statsbesök, så är det nu klart att Moskva blir den första utländska huvudstad som Xi Jinping kommer besöka i egenskap av Kinas president. Moskva var också den första huvudstaden som Kinas förre president Hu Jintao besökte, men denna gång ses det som en markering och ett försök att stärka relationerna med Ryssland i en tid då USA fokuserar allt mer på Stilla havs-området, skriver New York Times. Xi väntas inte träffa Obama förrän tidigast september.

’Second Generation Red’ fall in behind Xi Jinping – En intressant artikel från The Age visar hur Xi Jinping verkar ha stöd bland de flesta av Kinas ”revolutionära familjer”, alltså de familjer vars överhuvuden stod Mao Zedong nära, och som styrde Kina under de ekonomiska reformer som började 1978. De som tror att Xi Jinping är någon slags ”Kinas Gorbatjov” bör nog tänka om. För trots kampanjer mot korruption och slöseri, sögs Xi Jinping bakom kulisserna ha prisat Mao Zedong och framställs av ”Kinas andra röda generation” som en räddare av ”socialism med kinesiska förtecken”, i en tid då Kinas politik påminner allt mer om västvärldens kapitalism.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

China’s Sina Weibo grew 73% in 2012, passing 500 million registered accounts – I slutet av 2012 passerade Kinas största mikroblogg Sina Weibo 500 miljoner registrerade konton. Det är en ökning med hela 73 procent under 2012, och även antalet dagliga aktiva användare ökade under fjolåret med 82 procent, till 46,2 miljoner. The Next Web poängterar dock att tillväxten av antalet aktiva användare har sjönk något under fjolårets sista kvartal, och att tiden som användare spenderar på Sina Weibo tros minska. Anledningen är bland annat konkurrens från Tencent Weibo, som just passerat 300 miljoner användare.

Taiwan politician’s Sina Weibo account deleted – Att Sina Weibo har nära band till Kinas myndigheter är ingen hemlighet. Det blev också extra tydligt i veckan, då den taiwanesiska politikern Hsieh Chang-ting fick sitt konto hos mikrobloggen raderat. Hsieh tillhör det politiska partiet DPP, som är starka förespråkare för Taiwans självständighet. Enligt Morning Whistle tog Hsiehs konto bort efter att han skrivit om yttrandefrihet och rätt att kritisera myndigheterna.

China Passes U.S. As World’s Top Smart Device Market – Enligt nu statistik har Kina nu passerat USA och blivit det land i världens med flest smarta telefoner och surfplattor. Statistiken avgörs genom att mäta antalet registrerade användare av iOS och Android i de båda länderna. Tech Crunch gör grafik över siffrorna, som menar att USA i januari fortfarande var i ledningen med 221 miljoner användare, mot 220 miljoner i Kina. I slutet av februari kommer dock Kina 246 miljoner användare, jämfört med 230 miljoner i USA.

ENERGI & MILJÖ

In China, Being Green Can Kill Your Career – Ett stort problem för Kinas miljö är att landets politiker blir befordrade främst med ekonomisk tillväxt som grund. Därför prioriteras miljön bort, och Wall Street Journal bevisar att de politiker som anstränger sig för att göra något åt miljön, mycket riktigt lyckas sämre i sin karriär. Andelen av Kinas infrastrukturbudget som går till att förbättra miljön sjunkit från 25,4 till 21,3 procent åren 2000-2009. Andelen som läggs på transport i form av bland annat vägar och broar har under samma period ökat från 60,2 till 72,7 procent.

China’s countrymen struggling with a ’sick’ Mother Earth – Medan Pekings luftföroreningar i år skapat rubriker världen över, menar The Telegraph att många andra miljökatastrofer i Kina får mindre uppmärksamhet. En av dessa är att jorden i själva verket är förgiftad i stora delar av nordvästra Kina. Tidningen besöker en by där höga halter av bly, kadmium och kvicksilver gör att invånarna har besvär med bensmärtor och hög utbredning av cancer. En bybor menar att jorden i området, som en gång var ljusbrun, nu är svart och lilafärgad.

After China’s multibillion-dollar cleanup, water still unfit to drink – Kina planerar spendera över 5 000 miljarder kronor på att rena landets sjöar och vattendrag fram till år 2020. Reuters menar dock att detta inte kommer räcka, då avloppsvatten, kemiska utsläpp och gödningsavfall redan gjort en stor del av Kinas vatten oanvändbart för jordbruk eller som dricksvatten. Man oroar sig i artikeln också för att det höga beloppet indikerar att Kina snarare prioriterar att försöka rena vattnet, snarare än att lägga om sin tillväxtmodell och därmed undvika att det blir förorenat från första början.

Toxic Water: Across Much of China, Huge Harvests Irrigated with Industrial and Agricultural Runoff – Circle of Blue beskriver närmare de bekymmer som Kinas skitiga vatten innebär för landets jordbruk. Vid ett besök i provinsen Shandong berättar en bonde att vattnet han tvingas använda till sin senaste veteskörd var svart, och fick stora delar av skörden att vissna och resten att dö. I ett större perspektiv så sägs förorenat vatten nu förstöra 10 miljoner metriska ton spannmål i Kina varje år, och förgifta ytterligare en stor del av det som ändå säljs på marknader och affärer.

SAMHÄLLE, KULTUR OCH HÄLSA

China tells new Pope: break with Taiwan, stop interfering in our internal affairs – Kinas utrikersministerium har skickat ett meddelande till den nya påve som ska väljas i mars: Bryt relationen med Taiwan, och lägg dig inte i Kinas inre angelägenheter. Kina har länge haft en besvärlig relation till Vatikanen, eftersom man räds att kristendomen växer sig stark nog i Kina för att utmana kommunistpartiet, likt Falun Gong gjorde för ett par årtionden sedan. Därför vill Kina själva utse landets biskopar, vilket inte accepteras av Vatikanen. Vatican Insider menar dock att den nya påven knappast kommer hörsamma Kinas krav.

China’s Christians see mounting persecution in country’s effort to disband churches, report finds – Samtidigt som Kina vill minska Vatikanens befogenheter, kommer en rapport från China Aid som visar att förtrycket mot Kinas kristna ökar. Kristna med trohet mot Vatikanen sägs riskera fängelse eller tortyr om de inte kallar sina möten och sammankomster ”patriotiska”. Förföljelserna mot Kinas kristna ökade under 2012 med 42 procent, enligt China Aid. Särskilt oroande är den trestegsplan som finns för att eliminera Kinas så kallade huskyrkor.

For Affluent Asians, Africa’s Appeal – I skuggan av Paris, Milano och Hongkong, så har Afrika seglat upp som ett populärt resmål för rika kineser. Under första halvan av 2012 åkte cirka 60 000 kineser på semester till Sydafrika, vilket var fler än till Frankrike, och en ökning för Sydafrika med 68 procent jämfört med året innan. Enligt Wall Street Journal är det många kineser som får upp ögonen för Afrika på affärsresor, och att det främst är natur och vilda djur som lockar.