Ont om toaletter och internet i Indien

16 mars, 2012

Denna vecka publicerades resultaten av en stor undersökning angående tillståndet av indiska hem och bostäder, där över 330 miljoner hushåll inkluderades.

Indien stoltserar ju ofta med att vara ”världens största demokrati”, men laggar hopplöst efter då det gäller att förse sina invånare med bekvämligheter i hemmen. Resultat av undersökningen innefattar:

* Över hälften (53 procent) av alla hushåll saknar toalett, och sanitära behov måste utföras på offentliga toaletter eller utomhus.

* Endast 63 procent av hushållen har kök. 67 procent bränner ved, kol eller kodynga som bränsle för matlagning; endast 29 procent av hushållen använder gas eller el för detta syfte.

* 30 procent av hushållen saknar elektricitet, och förlitar sig på fotogenlampor för belysning.

* Mindre än hälften av hushållen (43,5 procent) har kranvatten.

* Endast 3 procent av hushållen har internetuppkoppling.

* 59 procent av hushållen äger mobiltelefon, 63 procent har tillgång till endera mobil eller fast telefon. 37 procent av hushållen har alltså ingen telefon över huvudtaget.

* Endast 5 procent av hushållen har ett fyrahjuligt motorfordon i sin ägo; alltså bil, minibuss eller lastbil.

Bristen på toaletter är särskilt oroande, med spridning av sjukdomar och till och med våldtäkter och bortrövningar som följd.

Typisk ”indisk toalett” på landsbygden, där cirka två tredjedelar av hushållen saknar ”riktig toalett”

Sveriges Radio hade tidigare i månaden ett reportage från Indien, där en kvinna skilde sig från sin make för att dennes hus inte hade någon toalett.

Hon vågade helt enkelt inte gå ut på fälten på kvällarna för att uträtta sina behov, då kriminella gäng ägnar sig åt våldtäkter och kidnappningar i mörkret där.

SR noterar också att det är fler indier som har mobiltelefon än toalett.

Men utvecklingen handlar väl om prioriteringar, och toaletter kommer i andra hand för den stora del av Indiens befolkning som faktiskt svälter.

Enligt en undersökning från tidigare i år är 42 procent av alla indiska barn undernärda; inget annat land i världen har så många hungriga barn.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.