Publicerat: Nya mjölkskandaler i Kina

Senaste tiden har jag skrivit allt mindre artiklar, och varit mer upptagen med bok och film.

Livsmedel i fokus skickade dock en PDF på en artikel jag skrivit om nya mjölkskandaler i Kina, vilken publiceras i deras nummer 1/2012.

Efter den stora mjölkskandalen 2008, då minst sex barn avled och över 300 000 insjuknade, lovade myndigheterna krafttag mot landets mejeriindustri.

Förgiftningen av mjölk har dock fortsatt, och i många fall har de statliga domstolarna ställt sig på storföretagens sida i tvister mot privatpersoner och journalister.

Senast kring jul upptäcktes vid ett stickprov cancerframkallande ämnen i mjölkprodukter. Reaktionen på internet och även börsen blev kraftig.

Läs min artikel nedan, eller i fullskärm via Scribd:


Under januari och tidig februari har jag dock fått in en handfull artiklar i svensk media, och kommer efterhand att lägga upp dem här på InBeijing.