Google och Facebook censureras i Indien!

Reuters och USA Today rapporterar att bland annat Google och Facebook under måndagen tog bort delar av sitt innehåll i Indien, efter hot från myndigheterna där.

Detta efter en debatt som eskalerade förra månaden då indisk domstol varnade de stora internetföretagen att man kunde blockera deras verksamhet, ”precis som i Kina”, om de inte tar bort så kallat ”stötande material”.

Tillsammans handlar det om 21 företag som nu blivit beordrade att utveckla mekanismer för att censurera innehåll som väcker anstöt religiöst, sedan flera privatpersoner gått till domstol med bilder som de anser förnedrar såväl hinduer som muslimer och kristna.

En representant för Google India säger enligt Reuters: ”[Our] review team has looked at the content and disabled this content from the local domains of [Google] search, Youtube and Blogger”.

I fjol infördes nämligen en lag i Indien som gör internetföretagen skyldiga till innehållet på deras sidor, och ger dem 36 timmar att radera innehåll som drar till sig klagomål.

Facebook och Google kan gå samma öde till mötes i demokratin Indien som diktaturen Kina

Bland annat Google, Facebook, Yahoo och Microsoft har överklagat separata fall till Indiens högsta domstol, men det resulterade alltså i januari i hot från domstolen att sidorna kan bli helt blockerade den nya lagen inte följs.

Internetföretagen menar att det nästan är omöjligt att utveckla en mekanism som automatiskt censurerar bort bilder och material som individer eventuellt kan finna religiöst stötande.

I stället tas varje fall nu upp separat i indiska domstolar, där företagen under hot ser sig tvingade till censur.

Att nätcensur nu pågår i ”världens största demokrati”, beror förmodligen på att företagen inte vill gå miste om affärsmöjligheter på Indiens snabbt växande internetmarknad.

Indien har i dag visserligen ”bara” 100 miljoner internetanvändare, vilket innebär en tredjeplats i världen efter Kina och USA.

Men under de kommande tre åren beräknas denna siffra tredubblas, och 300 miljoner indier kommer alltså använda internet redan 2014.

Reuters påpekar dock att Indiens internet, till skillnad från Kina, i dag är relativt fritt från censur och kontroll.

Myndigheterna är nu dock särskilt oroade över sociala medier och spridning av denna sorts material, eftersom religiöst våld är vanligt i Indien.